تفکر سیستمی در تحقیقات بازاریابی (بخش اول)

0
1786
تفکر سیستمی در تحقیقات بازار

تفکر سیستمی در تحقیقات بازاریابی از چهار واژه‌ عمیق و پرکاربرد («تفکر»، «سیستم»، «تحقیقات» و «بازاریابی») تشکیل شده که بدون شناخت دقیق از هر یک،  امکان برداشت و نتیجه‌گیری از کل مفهوم ذکر شده وجود ندارد. هر جا تحقیق هست یا نیاز آن احساس ‌شود، تصمیم مهم و تاثیرگذاری هم باید گرفته شود. اما الزاما عکس آن صدق نمی‌کند. تصمیم‌های بدون تحقیق به مراتب زیادتر از تحقیق‌های بدون تصمیم است. هر گاه راههای متفاوت برای بدست‌آوردن و حفظ بازارِ هدف داده‌های مشخصی جمع‌آوری و تحلیل گردد، تحقیقات بازار انجام شده است. و هرگاه عناصر مرتبط باهم در یک مجموعه هدف خاصی را دنبال کند با یک «سیستم» در ارتباط هستیم.

تحقیقاتِ بازار فرایندی است که شامل شش مرحله کلیدی  و متشکل از مجموعه‌ای از عملیات‌ها و اجراهای مختلف در جهت رسیدن به یک نتیجه و هدف مشخص است. هر کدام از این مراحل اجزای تشکیل دهنده سیستمی هستند که تفکر و ذهنیت پشت آن اساس تحقیقات بازاریابی را می‌سازد. هر یک از شش مرحله تحقیقات بازار در تعامل با سایر بخش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شش مرحله مهم تحقیقات بازار عبارت است از: اول:  تحقیق اولیه. دوم: تدوین طرح تحقیق. سوم: تدوین  برنامه اجرایی. چهارم: جمع آوری داده‌ها. پنجم: تحلیل . ششم: نتیجه‌گیری

این مطلب اختصاص به «تفکر سیستمی» در تحقیقات بازاریابی دارد نه خود تحقیقات بازاریابی. در تحقیقات بازاریابی با هدف طرح یک مسئله و یافتن اطلاعات برای حل آن است مانند ارزیابی خطرپذیری سرمایه‌گذاری در یک تجارت یا نگرش مصرف کنندگان یک محصول یا خدمت در بازار. تفکر سیستمی چند رویکرد مهم را مورد تأکید و بهبود قرار می‌دهد از جمله این که محدوده هر مسئله چقدر است و اجزاء تشکیل دهنده راه حل چگونه با یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند.

عناصر مهم تحقیقات بازار و تفکر سیستمی

اولین قدم مهم تفکرسیستمی در تحقیقات بازار شناخت عوامل تشکیل دهنده‌ای است که اجزاء تحقیقات بازاریابی را کنار هم نگه می‌دارد. هرجا صحبت از تحقیق است، داده وجود دارد و داده‌ها نطفه اطلاعات هستند. اطلاعات وقتی به درستی تحلیل شوند به دانش تبدیل می‌شوند و دانش قابل تعمیم است. تفکر سیستمی می‌گوید داده، اطلاعات، تحلیل و دانش باهم چه تفاوت‌هایی دارد و چه ارتباطی برقرار می‌کنند. داده عبارت است از اعداد و ارقامی که به صورت خام جمع‌آوری شده‌اند. اطلاعات همان داده‌هات هستند که طبقه‌بندی تلخیص و جمع‌بندی شده‌اند و تحلیل ارتباط منطقی است که بین اطلاعات طبقه‌بندی شده برقرار شده و آماده نتیجه‌گیری نهایی است.  نتیجه‌های نهایی و متعدد پیرامون یک حوزه یا موضوع می‌تواند یک ساختار تشکیل داده و به دانش تبدیل شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید