معرفی کتاب: روش تحقیق

معرفی کتاب: روش تحقیق

عنوان : روش تحقیق – در روان شناسی و علوم تربیتی

تالیف : دکتر علی دلاور

ناشر : نشر ویرایش

کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی به عنوان یک کتاب درسی و مرجع برای کسانی که قصد دارند پژوهش را به شیوه ای علمی یاد بگیرند، تهیه و تدوین شده است. عمده ترین هدف مولف، تالیف کتابی بوده است که دانشجویان بدون مراجعه به استاد و یا با حداقل مراجعه بتوانند مطالب آن را به سادگی یاد بگیرند.

فهرست مطالب کتاب :

فصل اول : علم و روش های علمی

فصل دوم : تحقیق و مفاهیم اساسی آن

فصل سوم : انتخاب مسئله و بیان فرضیه

فصل چهارم : مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

فصل پنجم : جامعه و نمونه

فصل ششم : تحقیق زمینه یابی

فصل هفتم : تحقیق آزمایشی

فصل هشتم : آزمایش میدانی و طرح های درون آزمودنیها

فصل نهم : پژوهش تاریخی

فصل دهم : پژوهش در عمل

فصل یازدهم : تحقیق پس رویدادی

فصل دوازدهم : تحقیق کیفی

فصل سیزدهم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

فصل چهاردهم : تهیه ی گزارش تحقیق

مطالب مرتبط

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.