کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت پنجم)

کدهای بین الملل در بازار و تحقیقات اجتماعی
کدهای بین الملل در بازار و تحقیقات اجتماعی

این مقاله برگرفته از سایت Esomar.org می باشد و توسط دفتر تحقیقات بازاریابی گاتا ترجمه شده است.

مقاله 8) کودکان و نوجوانان

در بدو کار پیش از انجام مصاحبه رضایت والدین یا مسئولین کودکان و نوجوانان می بایست اتخاذ گردد.

مقاله 9)  مصاحبه های مشترک

چنانچه پژوهشگران به طور همزمان مشغول به اجرای چندین پروژه هستند موظفند بدون فاش کردن نام صاحبان پروژه های دیگر ، آنها را از این موضوع مطلع سازند.

مقاله 10) انعقاد قرارداد دست دوم

در شرایطی که لازم باشد تیم تحقیقات بازار قسمتی از پروژه را به سازمان های بیرونی واگذار یا با آنها همکاری و مشاوره داشته باشند ، لازم است  صاحبان پروژه قبل از شروع کار در جریان این امر قرار گیرند . چنانچه صاحبان پروژه تقاضا کنند هویت و مشخصات این  سازمان ها ی زیر مجموعه باید به انها معرفی و ارائه گردد.

مقاله 11) انتشار یافته ها

الف) موقع ارائه ی گزارش از یک پروژه تحقیقات بازار، پژوهشگران باید بین یافته های حاصل از تحقیقات و تفسیر خود از این یافته ها یا هرگونه توصیه و پیشنهادی بر اساس این نتایج تمایز اساسی قائل شوند.

ب) زمانی که هر قسمت از یافته های حاصل از پروژه تحقیقاتی بوسیله مشتری منتشر می شود  قبل از انتشار در مورد محتوا و شکل انتشار یافته ها حتما” باید با محقق مشاوره و از وی راهنمایی گرفته شود.

ج) پژوهشگران همواره باید آماده ی ارائه اطلاعات تکنیکی لازم برای ارزیابی اعتبار هر یک از یافته های منتشر شده باشند.

مقاله 12) مسئولیت

 مسئولیت و ضمانت اجرای تحقیق بر اساس شرایط و ضوابط ایزومر،ICC برعهده پژوهشگر  است حصول اطمینان از اینکه مشتریان و طرف های دیگر پژوهش نسبت به الزامات پژوهش توافق دارند نیز بر عهده ی پژوهشگر است.

مقاله 13) جبران نقض کد و تخلف

اصلاح یا جبران مقتضی یک خسارت (نقض کد ایزومر و ICC) توسط طرف مسئول اقدامی مطلوب

است اما عذر و بهانه ای برای نقض این قانون محسوب نمی شود.

مقاله 14)  اجرا

الف)  کد و قوانین مندرج در آن باید  تحت شرایط ملی و بین المللی توسط طرف های مربوطهء محلی یا منطقه ای پذیرفته و اجرا شود. تمامی سازمان ها ،ادارات و اشخاص نیز درهر مرحله از تحقیقات بازارکه قرار دارند  چنانچه لازم شود باید از این کد استفاده کنند.

ب) بازاریابان ،پژوهشگران و مشتریان باید با این کد آشنا بوده و به اسناد و مدارک موجود در راستای تحقیقات بازار اشراف کامل داشته باشند.  ممکن است تقاضا برای تفسیر قوانین موجود در این کد به پنل تفسیری کد ICC یا  کمیته ی استاندارد های ایزومر، ارجاع داده شود.

مطالب مشابه:
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

 کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید