نمونه‌گیری گلوله برفی یا زنجیره‌ای

نمونه گیری گلوله برفی
نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی یک روش غیر تصادفی است که توسط محققان برای شناسایی افراد بالقوه در مطالعاتی که یافتن افراد یا موضوع مورد بررسی دشوار است و به یک گروه بسیار کوچک محدود می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

این روش مانند زنجیر عمل می کند و شبیه این حالت است که یک نفر شما را به افراد دیگری با همان موضوع یا صفت معرفی می کند و سپس پژوهشگران به مشاهده و بررسی افراد معرفی شده می پردازند و این روند تا زمانی که به تعداد کافی از افراد دست یابیم ادامه دارد.

به عنوان مثال اگر بخواهیم روی افراد درباره ی یک بیماری نادر تحقیق کنیم باید از روش گلوله برفی استفاده کنیم زیرا یافتن افراد سخت و دشوار می باشد. همچنین ممکن است افرادی که دارای بیماری مشابهی هستند، توسط یک گروه حمایت شوند، در نتیجه مشاهده و بررسی یکی از آنها به عنوان موضوع اولیه باعث می شود پس از آن افراد بیشتری مورد مطالعه قرار گیرند.

انواع نمونه گیری گلوله برفی

1)      نمونه گیری گلوله برفی خطی

نمونه گیری گلوله برفی خطی
نمونه گیری گلوله برفی خطی

2)      نمونه گیری گلوله برفی غیر متمایز

نمونه گیری گلوله برفی غیر متمایز
نمونه گیری گلوله برفی غیر متمایز

3)      نمونه گیری گلوله برفی متمایز

نمونه گیری گلوله برفی متمایز
نمونه گیری گلوله برفی متمایز

معایب و مزایای روش نمونه‌گیری گلوله برفی

2 دیدگاه ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید