پاسخ دهندگان نامطلع

پاسخ دهنده نامطلع
پاسخ دهنده نامطلع

از پاسخ دهندگان اغلب درباره ی موضوعاتی که درباره شان بی اطلاع هستند پرسش می شود. ” نامطلع” در این معنا یعنی اینکه آنها هرگز از جواب سوال آگاه نشده اند. یک مثال رایج پرسیدن نظر یک فرد در مورد یک محصول، فروشگاه یا مارکی است که این فرد حقیقتا نام آن را هرگز نشنیده است.

بخاطر بی میلی افراد به قبول عدم آگاهی در مورد موضوع، پاسخ دهندگان نامطلع یک منبع خطای سنجش می باشند. این حالت بخصوص وقتی حاد می شود که محتوا یا واژه بندی سوال دلالت بر آن دارد که فرد حتما باید جواب سوال را بداند. در یک تحقیق بیش از 95% از پاسخ دهندگان در زمینه یابی از وکلا و 97% پاسخ دهندگان در زمینه یابی از مردم عادی نظر خود را درمورد عملکرد دفتر ملی شکایات مصرف کنندگان بیان کردند. با این حال با عنایت به این حقیقت که اصلا چنین سازمانی وجود خارجی ندارد! شاید کسی بتواند اعتبار این اظهار نظرها را زیر سوال ببرد. حتی با وجود یک گزینه “نمیدانم” در مجموعه پاسخ ها، بیش از نیمی از وکلا و سه چهارم مردم عادی همچنان در مورد عملکرد این موسسه ناموجود اظهار نظر میکردند.

به ادعای پاسخ دهندگانی که به دروغ مدعی آگاهی از محصولات، نشانه ها، تبلیغات یا سایر محرک های خاص در یک زمینه یابی هستند آگاهی کاذب یا یادآوری دروغین می گویند. یک موسسه تحقیقاتی بزرگ ملاک های آگاهی کاذب را برای برخی گروه کالاها مشخص کرده است.

مطالعات این موسسه نشان می دهد که حدود 8 درصد مردم ادعای مطلع بودن از محصولات آرایشی و بهداشتی را دارند که اصلا وجود خارجی ندارند. بنابراین هنگامی که میزان اطلاع از یک محصول واقعی سنجیده می شود، شرکت مزبور میزان آگاهی گزارش شده را به مقدار 8 درصد کسر خواهد کرد.این درصد برای محصولات گوناگون متفاوت است.

آگاهی کاذب با ویژگی های 1) جمعیت شناختی و سبک پاسخ توافقی یا بله گویی مرتبط است. و 2) ممکن است تلاش های صورت پذیرفته جهت تحلیل، علت آگاهی و نیز ملاکهای سطح آگاهی را دچار انحراف و دور شدن از مسیر اصلی خود کند.

هر زمان این احتمال که پاسخگو آگاهی از اطلاعات خواسته شده را ندارد، وجود داشته باشد باید تلاش کرد تا حتما این حقیقت روشن شود. سوال ” ارزش تخمینی فعلی خانه شما چقدر است؟” دلالت بر این دارد که پاسخ دهنده جواب را می داند. این به نوبه ی خود باعث تشویق فرد به حدس زدن می شود. گزینه های نمی دانم  برای سوالات چند گزینه ای و اطمینان از اینکه نیازی به جواب دادن تک تک سوالات نیست، پاسخ دهی بدون آگاهی را تنها به میزان اندکی تقلیل می دهد.

منبع: کتاب تحقیق بازاریابی، سنجش و روش (جلد اول)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید