طراحی سوالات دو جوابی در پرسشنامه

طراحی سوالات دو جوابی
طراحی سوالات دو جوابی

سوالات دو جوابی بیانگر شکل حدی سوال چند گزینه ای هستند که تنها امکان دو پاسخ را می دهند مانند ” بله – نه” ، ” موافقم – موافق نیستم” ، ” مرد – زن ” و ” انجام دادم – انجام ندادم”.

این دو ردیف جواب غالبا از طریق یک ردیف خنثی همچون ” نمی دانم” ، “نظری ندارم” ، ” هردو” ، یا “هیچیک ” تکمیل می شوند. مزایای سوالات دو جوابی مشابه مزایای سوال چند گزینه ای هستند. بخصوص این نوع سوال، مناسب تعیین برخی حقایق است نظیر : “آیا شما در سال گذشته یک ماشین مدل جدید خریدید؟”  و نیز تعیین سایر موضوعات بدیهی که محتمل است پاسخ دهندگان در موردشان نقطه نظرات شفاف داشته باشند. با این وجود محقق پیش از استفاده از این سوالات باید مطمئن شود که آیا پاسخ دهندگان در مورد موضوع پرسش، به طریق دو جوابی فکر می کنند یا خیر. شکل ارائه جملات دو جوابی موافقم – موافق نیستم نیز می تواند بر نتایج کار اثر بگذارد. گزاره، ” برای جنایت و بی قانونی در این کشور باید بیشتر افراد را مقصر دانست تا شرایط اجتماعی را ” 59 درصد رای موافق نشان داد. تنها 43/2 درصد نمونه همتا با جمله ی متضاد زیر مخالفت کرده بودند:” برای جنایت و بی قانونی در این کشور باید بیشتر شرایط اجتماعی را مقصر دانست تا افراد را” بار دیگر به نظر می رسد استفاده ازتکنیک رای چندگانه لازم باشد.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید