مصاحبه‌های ساختاریافته و ساختار نیافته

خصوصیات مصاحبه های ساختاریافته و مصاحبه های ساختارنیافته
خصوصیات مصاحبه های ساختاریافته و مصاحبه های ساختارنیافته

انواع مصاحبه ها:

مصاحبه ها بر اساس میزان ساختار و میزان صراحت طبقه بندی می گردند. ساختار به میزان آزادی که مصاحبه کننده برای تغییر پرسشنامه جهت مواجه با موقعیت غیرعادی ایجاد شده از طریق مصاحبه دارد، اطلاق می شود. صراحت به میزان آگاهی پاسخگو (یا احتمال آگاهی او) از ماهیت و هدف برنامه ریزی گفته می شود.

خصوصیات مصاحبه های ساختاریافته و ساختار نیافته

همانطور که گفته شد، ساختار به میزانی که مصاحبه کننده به پیروی از جمله بندی و دستورات موجود در یک پرسشنامه محدود می شود اطلاق می گردد. جهت گیری مصاحبه کننده در مصاحبه های ساختاریافته تمایل به حداقل شدن دارند. به علاوه بکارگیری مصاحبه کنندگان  کم مهارت تر ( و ارزانتر) با طرح ساختاریافته به دلیل این که وطیفه آنها به خواندن سوالات و ثبت پاسخ ها محدود می شود امکان پذیر می باشد.

مزایای مصاحبه های ساختاریافته با پرداخت هزینه ی بیشتربرای جمع آوری اطلاعات کاملتری بدست می آیند که مصاحبه کنندگان ماهرمی تواند در صورت مجازبودن استخراج کنند. از آنجایی که اطلاعات کمتری در مورد متغیرهای تحت بررسی وجود دارد، مصاحبه های تا اندازه ای ساختارنایافته در زمینه های بازاریابی با اهمیت تر هستند. از این رو شیوه های ساختارنایافته اکتشافی و برای بررسی موضوعات فاقد ساختار و یا پیچیده ای همچون ارزش های شخصی و انگیزه های خرید مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی (جلد اول)

مطالب مشابه:
مصاحبه های صریح و مصاحبه های غیر صریح

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید