مصاحبه‌های صریح و مصاحبه‌های غیر صریح + نمودار

خصوصیات مصاحبه های صریح و مصاحبه های غیر صریح
خصوصیات مصاحبه های صریح و مصاحبه های غیر صریح

مصاحبه های صریح شامل پرسیدن سوالاتی است که پاسخگو درمورد هدف بنیادی زمینه یابی آگاهی دارد. اغلب زمینه های بازاریابی نسبتا صریح می باشند. یعنی اگر چه نام شرکت تامین کننده ی مالی زمینه یابی اعلام نمی گردد ولی حوزه ی کلی مورد توجه شرکت برای پاسخگو آشکار است. پاسخ به پرسش های صریح برای پاسخگو آسان است. در بین کلیه پاسخ دهندگان معانی یکسانی را می رسانند و پاسخ های آنها به آسانی قابل تفسیر می باشند. با این حال مواقعی ممکن است به وجود آید که پاسخ دهندگان در پاسخ گویی ناتوان باشند و یا میلی به پاسخ به سوالات صریح نداشته باشند. به عنوان مثال: پاسخ دهندگان ممکن است قادر نباشند تا دلایل نیمه آگاه خود را برای انجام یک خرید ذکر نمایند و یا ممکن است نخواهند دلایل خود را اعلام کنند زیرا ممکن است از نظر اجتماعی قابل پذیرش نباشند. در این موارد باید از نوعی مصاحبه ی غیر صریح (غیر مستقیم) بهره برد.

مصاحبه ی غیر صریح که اغلب اشاره به حالت پنهان دارد، شامل پرسش سوالات به گونه ای است که پاسخگو از هدف انجام چنین مطالعه ای آگاهی ندارد.

فردی که از او خواسته می شود تا خصوصیات یک فرد معمولی را که با موتور سیکلت به سرکار خود می رود توصیف نماید، ممکن است از این موضوع آگاه نباشد که توصیف او درواقع سنجش نگرش های خود او نسبت به موتورسیکلت ها و استفاده از آنها برای رفتن به محل کار است.

ساختار و صراحت هردو بیانگر پیوستارهایی می باشند و نه مقوله های مجزا، با این وجود مقوله بندی زمینه یابی ها بر اساس این که به کدام طیف پیوستار نزدیک تر باشند برخی اوقات مفید است. این مقوله بندی باعث به وجود آمدن چهارنوع مصاحبه می گردد:

  1. ساختاریافته صریح
  2. ساختاریافته غیرصریح
  3. ساختارنیافته صریح
  4. ساختارنیافته غیرصریح

مسیر انتخاب نوع مصاحبه ها در شکل زیر آورده شده است:

 

انواع مصاحبه
انواع مصاحبه

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی (جلد اول)

مطالب مشابه:
خصوصیات مصاحبه های ساختاریافته و ساختار نیافته

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید