ویژگی مرتبط بودن داده‌های ثانویه

مرتبط بودن داده های ثانویه
مرتبط بودن داده های ثانویه

ربط به میزانی که داده ها با نیازهای اطلاعاتی مسئله تحقیق تناسب دارند اطلاق می گردد. حتی داده های موجودی که مورد نیاز مسئله هستند، ممکن است متناسب با الزامات مسئله نباشند.

چهارمسئله کلی، ربط داده هایی را که می توانستند مفید باشند کاهش می دهند. نخست آنکه اغلب در واحدهای سنجش تفاوت وجود دارد. برای مثال بسیاری از تصمیمات در سطح تجارت خرد مستلزم اطلاعات تفصیلی در زمینه ویژگی های جمعیت موجود در (ناحیه تجاری) می باشد.

با این حال آمار جمعیتی موجود ممکن است برای کشورها، شهرها، بخش های سرشماری و یا مناطق کدپستی باشد که با ناحیه تجاری فروشگاه خرده فروشی انطباق نداشته باشد.

عامل دوم که می تواند ریط داده های ثانویه را کاهش دهد لزوم استفاده از داده های بدلی در برخی کاربردها می باشد. داده های بدلی جایگزینی برای داده های مطلوب تر می باشند.

مسئله عمومی سوم که می تواند ربط داده های ثانویه را کاهش دهد تعریف طبقات، طبقه اجتماعی، سن، درآمد، اندازه شرکت و دیگر موضوعات مشابه از انواع مقولات است که در داده های ثانویه یافت می شود و غالبا همخوانی با ملزومات و شرایط دقیق مسئله تحقیق را ندارند.

زمان عامل اصلی نهایی تاثیر گذار بر مسئله ارتباط می باشد. عموما مسائل تحقیقاتی نیازمند داده های جاری هستند. از سوی دیگر اغلب داده های ثانویه برای مدتی موجودیت داشته اند. برای مثال سرشماری کسب وکار خرده فروشی تنها هر 5 سال یکبار اجرا می گردد و دو سال برای پردازش و انتشار نتایج مورد نیاز است. یک محقق استفاده کننده از این منبع ممکن است خیلی راحت مشغول استفاده از داده هایی باشد که بیش از 4 سال عمر دارند. با قرار گرفتن مستقیم و هرچه بیشتر داده ها در درون پایگاه داده های الکترونیکی این مسئله کم کم شدت خود را از دست می دهد.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای بازاریابی

مطالب مشابه :
داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی چه داده هایی هستند؟
چگونه به داده های ثانویه دسترسی پیدا کنیم؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید