دقت داده‌های ثانویه باید چگونه باشد؟

دقت داده های ثانویه
دقت داده های ثانویه

دقت داده های ثانویه سومین دغدغه عمده استفاده کنندگان از داده های ثانویه است. برای مثال در سرشماری سال 1990 برآورد شده که جمعیت ایالات متحده 5000000 نفر کمتر محاسبه گردیده است. مسئله حقیقی، دشواری تعیین چرایی غیر دقیق بودن داده ها است تا عدم دقت آنها. هنگام استفاده از داده های ثانویه، در صورت امکان باید به منبع اصلی مراجعه شود این مسئله به دو دلیل حائز اهمیت است، اول اینکه گزارش اصلی عموما کاملتر از یک گزارش دوم و سوم می باشد. گزارش اصلی غالبا حاوی هشدارها، نقایص، کمبودها و جزئیات روش شناختی است که توسط منبع دوم یا سوم گزارش نشده است. برای مثال اغلب مطالعات گزارش شده توسط دولت فدرال همچون زمینه یابی سالانه مسکن، اندازه خطاهای بالقوه نمونه گیری را گزارش کرده و برخی از آنها نشانه هایی از حدود ممکن خطاهای غیر نمونه گیری می دهند. دوم اینکه استفاده از منبع اصلی، امکان بررسی داده ها را در متن می دهد و ممکن است مبنای بهتری را جهت ارزیابی صلاحیت و انگیزه جمع آوری کننده در اختیار قرار دهد.

برخی منابع اطلاعات غلط عرضه می کنند با این حال نویسندگان با در نظر گرفتن یک نقطه نظر مستدل اغلب تنها آن ابعادی از یک مطالعه را گزارش می کنند که جایگاه آنها را تقویت نماید. بعلاوه برخی منابع از سایرین، هم از نقطه نظر فنی و هم از نظر داشتن منابع کافی جهت انجام درست وظیفه پیش رو، شایسته تر هستند. بنابراین وجهه منبع یک معیار با اهمیت برای تصمیم گیری در مورد این که کدام اثر خاص از داده های ثانویه استفاده شود می باشد.

 منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای بازاریابی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید