نگهداری (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

مدیریت پانل در دسترس باید بوسیله کارمندان شایسته ایفا گردد. مسئولیت ها و وظایف فردی باید بوسیله ساختار سازمانی درون ارائه دهنده پانل با توافق ISO 20252:2006,3.1 مکتوب شده باشد.

روشهای مدیریت پانل در دسترس باید مکتوب شده باشد و خلاصه ای از این رویه ها باید در دسترس باشد تا به محض درخواست کارفرما در اختیار وی قرار گیرد.

در مطلب قبلی مربوط به پانل در دسترس، درباره ی مشوق ها صحبت کردیم که یکی از موارد مربوط به مدیریت پانل در دسترس می باشد. در این مطلب استاندارد نگهداری را توضیح می دهیم:

نگهداری

مجری پانل در دسترس باید با اعضای پانل حداقل هر 12 ماه یک باردر تماس باشد. این تماس ممکن است به دلیل دعوت به مشارکت در یک پروژه تحقیق، به روز کردن اطلاعات و غیره باشد، این قبیل تعامل ها باید شامل ارتباط دوطرفه بین مجری پانل در دسترس و اعضای پانل باشند و مکتوب شوند.

مجری پانل در دسترس باید اطلاعات را در سابقه اعضای پانل نگهداری کند. متغیرهای مربوط به مشارکت اعضای پانل باید شامل موارد زیر باشد:

–        مدت زمان حضور فرد در پانل در دسترس

–        تعداد و دوره پروژه های تحقیقاتی که هر کدام از اعضای پانل دعوت به مشارکت در آن شده اند.

–        موضوعات پروژه ها که هر کدام از اعضای پانل در آنها شرکت کرده اند.

–        زمانی که پروفایل داده ها برای آخرین بار به روز شده اند.

یادداشت : اعضای پانل بر اساس مشارکت قبلیشان در دیگر پروژه ها ممکن است لازم باشد از پروژه ها حذف شوند.

مجری پانل در دسترس باید کارفرما را در هنگام درخواست از سیاست های مربوط به نگهداری پانل، شامل متغیرهای موجود برای تحلیل مشارکت پانل دسترسی مطلع کنند.

اعضای پانلی که دیگر با شرایط (الزامات) یک عضو فعال پانل مطابقت ندارند باید بر اساس یک مبنای تناوبی ( حداقل هر 12 ماه یکبار) از پانل در دسترس حذف شوند. این پیشینه باید برای حداقل 2 سال نگهداری شود.

به روز کردن اطلاعات اعضای پانل

از اعضای پانل باید درخواست شود که حداقل هر 12 ماه یکباراطلاعات خود را به روز کنند و باید قادر به بروز کردن اطلاعاتشان هر زمانی که می خواهند باشند.

اگر لازم نباشد تغییری در پروفایل خود بدهند، می توان پروفایل آنها را به عنوان یک اطلاعات به روز شده و تایید شده ثبت کرد.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

 مطالب مشابه:
مشوق ها (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید