گزارش‌دهی به کارفرما (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

گزارش دهی به کارفرما
گزارش دهی به کارفرما

زمانی که داده خروجی به کارفرما قبل از تاریخ انقضا ارائه شود، تذکرات و هشدارات مناسب باید شامل محدودیت های داده ها مبنی برپاسخ های جانبدارانه و فاقد اعتبار باشد.

گزارش دهی به کارفرما در راستای تکمیل پروژه ها باید موارد ذیل را پوشش دهد. ( و یا به گونه ای در دسترس قرار دهد.)

– دعوتنامه های مشارکت و پرسشنامه های استفاده شده

– روشهای نمونه گیری ( اگر رویه ی نمونه گیری سهمیه ای بکار گرفته شده است، طرح سهمیه در مقابل سهمیه های واقعی بدست آمده است. )

– دوره زمانی پژوهش ( عملیات میدانی )

– روش های اعتبار سنجی و تعداد مواردی که بر اساس فرآیند اعتبارسنجی داده ها حذف شدند.

– نرخ های مشارکت و روش های اندازه گیری آنها

– شواهدی که به محدودیت های جمعیت تعریف شده که محدودیت های قابل اجرا را به سمت تعیین و تعریف جامعه هدف هدایت می نماید.

– اینکه بخشی یا کل پروژه به پیمانکار فرعی سپرده شده و یا تامین کننده ای در کار بوده است.

– اینکه پروژه منطبق با استاندارد بین المللی انجام شده باشد.

واژه نرخ پاسخگویی تنها می تواند در ارتباط با نمونه گیری احتمالی مورد استفاده قرار گیرد و نبایستی جهت توصیف مشارکت و همکاری پاسخگویان در پانل در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

مجریان پانل در دسترس نباید نتایج پژوهش را با حد اطمینانی بیشتر تضمین داده نشان دهند و در عوض محدودیتهای مرتبط با پژوهش ذکر شوند.

علاوه بر این الزامات ISO 20252 :2006، قوانین حرفه ای اجرا و بند 7 در ارتباط با گزارش دهی بکار می رود.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :

مشوق ها ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

الزامات سیستم ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید