قوانین حرفه‌ای اجرا (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

قوانین حرفه ای اجرا
قوانین حرفه ای اجرا

تطبیق با اصول قانونی و الزامات اجرایی

مدیریت مجری پانل در دسترس باید از اینکه همه ی کارکنان با الزامات مرتبط با کدهای حرفه ای و قوانین اجرایی مرتبط با وظایفشان آشنا هستند، اطمینان حاصل کند. این مسئولیت باید به صورت واضح و روشن به همه ی پیمانکاران فرعی تذکر داده شود.

الزامات ISO 20252 : 2006 به کار می روند.

مسئولیت ها در قبال اعضای پانل

مجریان پانل در دسترس باید، به اعضای پانل شفافیت کامل ( مشوق ها را نیز شامل می شود ) و محرمانگی را تضمین می کند و رویه های مورد نیاز را اجرا کنند.

داده های شخصی نگه داشته شده از اعضای پانل، باید در صورت تقاضا در دسترس آنها باشد و اگر یکی از اعضای پانل درخواست اعمال تغییرات در خصوص داده های شخصی خود کند، باید ترتیب اثر داده شود.

مجریان پانل در دسترس باید ابزارهایی ( از قبیل میز پذیرش، وبسایت، صفحه سوالات متداول ) فراهم آورند که از آن طریق اعضای پانل بتوانند پاسخ سوالات خود را بگیرند و یا در صورت لزوم کمک بگیرند.

مجریان پانل در دسترس باید اعضای پانل را از تغییرات موارد مربوط به حریم اطلاعاتی و سیاستهای تشویقی آگاه سازد.

مسئولیت در قبال کارفرما

پروژه های پژوهشی که برای کارفرمایان انجام می شود باید محرمانه باشد و داده ها نباید به شخص سومی واگذار شوند و یا بدون اجازه صریح کارفرما منتشر گردد.

رویه های مناسب باشد اتخاذ شود تا امنیت و محرمانگی داده ها و اطلاعات کارفرما تضمین گردد.

الزامات ISO 20252 : 2006 و 4.7.2 و 4.9.2 با توجه به متن اصلی استاندارد در اینجا صادق است.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
مشوق ها (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
نگهداری (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
الزامات سیستم (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
گزارش دهی به کارفرما (استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید