الزامات (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

الزامات کلی
الزامات کلی

الزامات کلی

پانل های در دسترس که این استاندارد ملی در رابطه با آنها صادق است، باید بصورت فعالانه مدیریت شود. این مدیریت شامل تعامل ها و ارتباطات مداوم بین مجری و اعضای پانل باشد.

یادآوری1 – پانل های در دسترس، بدین ترتیب از چاچوب های نمونه گیری ساده، بانک های اطلاعاتی ساده و فهرست اسامی و آدرس ها ( شامل پاسخگویان قبلی یا تحقیقات دیگر ) متمایز می شوند.

در مرحله گزینش، مجری پانل در دسترس باید موافقت اعضای پانل را برای شرکت در پروژه های تحقیقاتی به دست آورد.

پانل های در دسترس باید شامل یکسری از اطلاعات شخصی از اعضای پانل باشد.

یادآوری 2 – همانگونه که در این استاندارد ذکر شده است، پانل های در دسترس جاری هستند و می توانند برای گستره ای از پیمایش ها یا سایر اهداف پژوهشی ( مانند تحقیقات کیفی ) مورد استفاده قرار گیرند. پانل های در دسترس با پانل های پیوسته دارای هدف مشخص مانند پانل های تلویزیونی که این استاندارد درمورد آن پانل کاربرد ندارد، متفاوت هستند.

اعضای فعال پانل باید تمام معیارهای زیر را دارا باشند.

– از یک منبع مستند گزینش شده باشند.

– اطلاعات لازم برای احراز هویت اولیه را ارائه داده باشند.

– پروفایل شخصی در مرحله گزینش را تکمیل کرده باشند.

– موافقت صریح خود را برای شرکت در تحقیقات، با یادآوری به شرایط عضویت در پانل، اعلام کرده باشند.

به منظور حفظ یک عضو فعال پانل، حداقل یکی از شرایط ذیل می بایست محقق شود:

الف ) مشارکت در حداقل یک تحقیق، درصورتی که در طول 12 ماه گذشته از این عضو درخواست شده باشد.

ب )  به روز کردن پروفابل داده هادر طول 12 ماه گذشته

سازمان و مسئولیت

مجری پانل در دسترس باید دارای سیستم مدیریت کیفیت ( که تمام الزامات این استاندارد را پوشش می دهد ) باشد و ساختار سازمانی خود را با استاندارد ISO 20252:2006  تطبیق دهد.

به منظور فراهم نمودن شواهد قابل پیگیری مطابق با استاندارد ISO 20252:2006  باید اسناد و سوابق ایجاد و نگهداری شوند.

رویه های آموزش و کسب شایستگی باید مطابق یا استاندارد20252:2006 ISO مستند و نگهداری شوند. مجری پانل در دسترس باید در برابر فرآیندهای مورد اجرا توسط پسمانکار فرعی مسئول باشد.

این فعالیت ها مطابق با استاندارد 20252:2006 ISO تعیین می شوند.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
مشوق ها ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
نگهداری ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
الزامات سیستم ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید