اعتبارسنجی داده‌ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

اعتبارسنجی داده‌ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

مجری پانل در دسترس، که با محقق همکاری می کند، می بایست رویه هایی را طراحی کند تا عدم همکاری و تقلب اعضا را از بین ببرد، و این روی ها و فعالیت ها را مستند نماید.

مسئولیت ها در این زمینه ممکن است میان مجری پانل و ارائه دهنده خدمت تحقیق تقسیم شود، و هیچکدام به تنهایی ممکن است نتواند کل الزامات را پوشش دهند.

اعتبارسنجی داده ها می بایست شامل:

الف) زمان تکمیل پرسشنامه، در صورت امکان ( برای مثال برای پرسشنامه های آنلاین، تلفنی، و یا کامپیوتری)

ب) تعداد سوالات پاسخ داده نشده و ، آیا سوالات خاص و اساسی در پرسشنامه پاسخ داده نشده اند.

ج)مقایسه ای میان حدافل یک داده ار پروفایل داده اعضای پانل و داده های پرسشنامه آنها ( برای مثال: سن)

علاوه براین، اعتبارسنجی داده ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

– اعتبارسنجی و مراجع متقاطع با داده های خارجی، برای مثال داده های مرتبط با کاربرد و نگرش

-کنترل تناسب میان مجموعه داده ها، یا کنترل تناسب بر روی مجموعه ای از داده های یک فرد، با داده های خارجی با نمرات خاص از کل فایل داده ها

-پاسخها به سوالات باز

الزامات ایزو ۲۰۲۵۲:۲۰۰۶، ۵٫۶٫۳ و۶٫۴ به کار برده می شوند.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
الزامات ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
استخدام اعضای جدید پانل ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
کاربرد پانل در دسترس ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
گزارش دهی به کارفرما ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.