اعتبارسنجی داده‌ها (استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی)

اعتبار سنجی داده ها ( استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی )
اعتبار سنجی داده ها ( استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی )

مجری پانل در دسترس، که با محقق همکاری می کند، می بایست رویه هایی را طراحی کند تا عدم همکاری و تقلب اعضا را از بین ببرد، و این روی ها و فعالیت ها را مستند نماید.

مسئولیت ها در این زمینه ممکن است میان مجری پانل و ارائه دهنده خدمت تحقیق تقسیم شود، و هیچکدام به تنهایی ممکن است نتواند کل الزامات را پوشش دهند.

اعتبارسنجی داده ها می بایست شامل:

الف) زمان تکمیل پرسشنامه، در صورت امکان ( برای مثال برای پرسشنامه های آنلاین، تلفنی، و یا کامپیوتری)

ب) تعداد سوالات پاسخ داده نشده و ، آیا سوالات خاص و اساسی در پرسشنامه پاسخ داده نشده اند.

ج)مقایسه ای میان حدافل یک داده ار پروفایل داده اعضای پانل و داده های پرسشنامه آنها ( برای مثال: سن)

علاوه براین، اعتبارسنجی داده ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

– اعتبارسنجی و مراجع متقاطع با داده های خارجی، برای مثال داده های مرتبط با کاربرد و نگرش

-کنترل تناسب میان مجموعه داده ها، یا کنترل تناسب بر روی مجموعه ای از داده های یک فرد، با داده های خارجی با نمرات خاص از کل فایل داده ها

-پاسخها به سوالات باز

الزامات ایزو 20252:2006، 5.6.3 و6.4 به کار برده می شوند.

منبع : انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

متن کامل استاندارد

مطالب مشابه :
الزامات ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )
استخدام اعضای جدید پانل ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
کاربرد پانل در دسترس ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی)
گزارش دهی به کارفرما ( استاندارد پانل های در دسترس در تحقیقات بازاریابی و پژوهش های اجتماعی )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید