“نمونه‌گیری معتبر” در مشاهدات سازمان‌یافته

"نمونه گیری معتبر" در مشاهده سازمان یافته

در یک تحقیق پیمایشی به این دلیل نمونه ای از جمعیت (هرچقدر هم که جمعیت بزرگ باشد) گرفته می­ شود که این روش اقتصادی تر است. دسترسی به یک نمونه معتبر از روش های مختلف امکان پذیر است. نمونه گیری زمانی دارای اعتبار به این روش انجام می شود که زمانی از مشاهده را به فواصل ثابت (مثلاَ سه دقیقه ای ) تقسیم کرده و سپس محاسبه می کنیم که آیا با نمونه گیری یکی در میان از این فواصل زمانی (هر شش دقیقه یکبار) نتایج مشابهی با نمونه گیری با فراوانی بیشتر به دست می آید یا خیر. جدول  1 مثالی فرضی از مشاهده رفتار در کلاس درس ( کودکان درگیر و غیر درگیر در یادگیری فعال) را نمایش می دهد.

در این جا فواصل زمانی سه دقیقه  و زمان نمونه گیری برابر 10 ثانیه است اما  این زمان می تواند کوتاه تر باشد. معمولاَ ثبت کودکان غیر فعال که در حال فعالیت های زیر نیستند، آسان تر است:
به تنهایی در حال خواندن یا نوشتن
در حال انتخاب کتاب
استفاده از رایانه
استفاده از وسایل مختلف
در حال ساخت کاردستی و یا نقاشی
شرکت در آموزش فعال به همراه معلم و یا مربی
همکاری با سایر کودکان

ثبت رفتار کودکان که به صورت فردی درگیر هستند و توجه به جنسیت آنها کار دشواری نیست (شما لازم است کودکان را شناسایی کرده و در هنگام هر مشاهده تنها آنها را بررسی کنید). اگر شما این مشاهده را برای 10 ثانیه با فواصل زمانی سه دقیقه ای و برای 30 دقیقه انجام دهید به سرعت می توانید کسانی که برای یادگیری فعال دچار مشکل هستند را شناسایی کنید، اما کل زمان مشاهده انجام شده کمتر از 2 دقیقه خواهد بود.

زمان به دقیقه

 

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

6

5

8

7

5

7

4

3

4

6

فراوانی رفتار مشاهده شده

جدول 1) فراوانی رفتار مشاهده شده (کودکانی که در حال یادگیری فعالی نیستند) با فواصل زمانی 3 دقیقه ای

در این جا دو عنصر وجود دارد:

  • تصمیم گیری در خصوص طول فواصل زمانی( زمانی که شما در حال مشاهده نیستید)
  • تصمیم گیری در خصوص زمان ثبت فعال وقایع رفتاری (تابعی از فراوانی رفتار و زمان لازم برای ثبت آن ها).

طول مدت ثبت تنها لازم است آنقدر باشد که برای بررسی وقایع رفتاری خاص کفایت کند. فراوانی نمونه گیری لازم است آنقدر باشد که نمونه ای قابل ارائه بوجود آید. فراوانی مشاهدات باید با زمان تغییر بین فعال و غیر فعال بودن کودکان مختلف هماهنگ باشد. جدول 2 نشان می دهد که تعداد میانگین کودکان غیر فعال در فواصل زمانی 3 دقیقه ای، برابر 5/5 است. چنانچه ما از فواصل زمانی شش دقیقه ای استفاده کنیم، این عدد برابر 5/4 خواهد شد که تغییر چندانی ندارد. اما اگر هدف ما تمرکز روی کودکان خاص بود، ممکن بود فراوانی مشاهده اهمیت پیدا کند. برای نمونه با مثال فرضی  به جدول 2 توجه کنید:

فواصل شش دقیقه ای

فواصل سه دقیقه ای

 

3

7

کیتی

2

5

بیلی

3

4

مل

1

2

رابرت

جدول 2) کودکان خاص غیر فعال در فراوانی های مشاهده  مختلف

به عبارت دیگر فواصل زمانی طولانی تر در این مورد چندان مناسب نیست و کسانی که بیشتر از دیگران غیر فعال هستند، دست کم گرفته می شوند.

منبع: کتاب روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی

مطالب مشابه

“نمونه گیری زمانی” در مشاهده سازمان یافته
“نمونه گیری متناوب” در مشاهده سازمان یافته
نمونه گیری از رویدادها در مشاهده سازمان یافته چگونه است؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید