امید به زندگی در ایران از متوسط جهانی 7 سال بیشتر است

امید به زندگی در ایران از متوسط جهانی 7 سال بیشتر است
امید به زندگی در ایران از متوسط جهانی 7 سال بیشتر است

گزارش هفته نامه پزشکی که در انگلیس به چاپ رسیده نشان می دهد که امید به زندگی در مردم جهان به طور متوسط شش سال و دو ماه  افزایش پیدا کرده و از از 65 سال و 3‌ماه به 71سال و 2ماه رسيده است. طبق این گزارش طی23 سال گذشته، امید به زندگی در جهان به طور میانگین همیشه در زنان از مردان بیشتر بوده.میانگین طول عمر در یک جامعه یا انتظار جمعیت هر کشور از افزایش طول عمر امید به زندگی را نشان می دهد. هر چه شاخص‌هاي بهداشتي و همچنين درماني بهبود يابد، اميد به زندگي بيشتر مي‌شود. در تمام جوامع امید به زندگی در زنان چندین سال از مردان بیشتر است . (در كل جهان 5 /4سال).

  • امید به زندگی در ایران
    امید به زندگی در زنان ایرانی 81 سال و در مردان ایرانی 76 سال و به طور میانگین 78 سال است. امید به زندگی زنان در جهان  74 سال است در حالی که امید به زندگی زنان در ایران 7 سال بیشتر گزارش شده است. نسبت به سال ۱۹۹۰  امید به زندگی زنان در ایران بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده به طوریکه در این سال ها، امید به زندگی زنان ایرانی 2/11سال بیشتر شده . البته این شاخص در مورد مردان ایرانی هم بهبود پیدا کرده، چرا که از سال از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۳ اميد به زندگي مردان 8 /12 سال افزايش داشته است. امید به زندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز افزایش یافته. این شاخص از ترکیه و امارات متحده عربي 2 سال بیشتر است، از پاکستان 12 سال و از عرق 7 سال بیشتر گزارش شده. اما مسئولان وزارت بهداشت می گویند که با توجه به رفاه نسبی در ایران و ترکیه به همان نسبت میزان ميزان بيماري‌هاي قلبي و عروقي  از کشورهایی چون پاکستان و عراق بیشتر گزارش شده .
  • اميد به زندگي در جهان
    زنان ژاپني با 87سال و مردان ايسلندي با 81سال بيشترين طول عمر و اميد به زندگي را در سراسر جهان به‌خود اختصاص داده‌اند. 
    پس از ژاپن، زنان كشورهاي اسپانيا، سوئيس، سنگاپور و ايتاليا همگي با 85 سال بيشترين طول عمر را در بين زنان دنيا دارند. در زمينه طول عمر مردان، پس از ايسلند، مردان كشورهاي سوئيس، استراليا و سنگاپور بالاترين اميد به زندگي را با 80سال سن دارند. اما آمار كاهش اميد به زندگي به مردم جنوب آفريقا تعلق دارد. تنها در اين منطقه از جهان است كه اميد به زندگي به ميزان 5 سال و يك‌ ماه كاهش يافته است.

منبع: همشهری آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید