مشاهده سازمان نیافته چیست؟

مشاهده سازمان نیافته: سرآغاز قوم نگاری
مشاهده سازمان نیافته: سرآغاز قوم نگاری

مشاهده می تواند در میزان سازمان یافتگی خود و اینکه تا چه اندازه روش پژوهشگران از پیش تعییین شده است و آنها چقدر می دانند که چه چیزی می خواهند و چگونه می خواهند به آن دست یابند، متفاوت باشد. اما هیچ تحقیقی هرچه قدر که باز باشد، بدون ساختار نخواهد بود، زیرا چنین تحقیقی دچار هرج و مرج خواهد شد. بنابراین عنوان ” مشاهده سازمان نیافته یا بدون سازمان” دقیقاَ درست نیست.

یک روش دیگر مشخص کردن میزان مشارکت است که به صورت معمول به انواع مشارکتی و غیر مشارکتی تقسیم می شود. اما دقت این اصطلاحات حتی از مورد قبلی نیز کمتر است. هیچ مشاهده ای را نمی توان یافت که در آن ارتباط و یا پاسخی از سوی افراد مشاهده شونده وجود داشته باشد و آن را غیر مشارکتی تلقی نمود، اما این امر نسبی است. همچنین بسیاری از آنچه به عنوان تحقیقات مشارکتی شناخته می شوند، کاملاَ چنین نیستند زیرا پژوهشگر بخشی از گروه مشاهده شونده نیست و به طور کامل نیز در فعالیت های گروه شرکت نمی کند (که البته در برخی شرایط می تواند کمتر باشد). یک مشاهده کاملاَ مشارکتی تنها می تواند توسط فردی در درون گروه انجام شود، فردی که از پیش عضوی از گروه مورد مشاهده بوده است.

منبع: روش ها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی

مطالب مشابه
مشاهده سازمان یافته چیست؟
مشاهده نیمه سازمان یافته در تحقیقات کیفی
مشاهده

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید