فرآیند تحقیقات بازار آنلاین

فرآیند تحقیقات بازار آنلاین

مراحل جمع آوری داده های تحقیقات بازار:

 1. مشخص نمودن روؤس تحقیق و بازار هدف
 2. مشخص نمودن گروه های خبری و جوامع اینترنتی (مطالعه)
 3. مشخص نمودن عناوین کلیدی برای بحث
 4. جستجو برای عناوین گروه های مطالعه و فهرست محتوا برای بازارهدف
 5. جستجوی پست های الکترونیک گروه های مطالعه
 6. عضو شدن در خدمات فیلتر شده گروه های تحت نظارت بازار
 7. مطالعه و مرور (FAQS) فهرست پرسش ها و موضوع های رایج خاص
 8. مراجعه به مکان های chat  مرتبط با موضوع مورد مطالعه

محتوای ابزارهای تحقیق

 1. ارسال سؤال های تحقیق به گروه های منتخب
 2. ارسال و ثبت آمارهای به دست آمده بر روی وب
 3. پیشنهاد پاداش برای مشارکت کنندگان
 4. ارسال و ثبت سؤال ها و تحقیقات انجام شده بر وب
 5. ارسال محتواهای بدست آمده به گروه های منتخب با تآکید بر آمارهای بدست آمده در وب
 6. ارسال آمارهای به دست آمده به طریق پرسشنامه های مخصوص و به صورت پست الکترونیک
 7. ایجاد اتاق مذاکره (chat) و سعی بر ایجاد یک جامعه مصرف کننده

مخاطبان هدف مورد مطالعه

 1. مقایسه مخاطبان با جمعیت مورد هدف
 2. مشخص کردن نقاط سر تیتر
 3. مشخص کردن محتوا
 4. مشخص کردن اینکه کدام خدمات تحت وب بر روی هر گروه مخاطب لازم است.
 5. این موضوع بیشتر از این حیث مورد بحث است که دو نوع از داده های تحقیقات بازاریابی وجود دارند: ویژه (خاص، یکباری یا موقتی ) و کنترل پیوسته داده ها که شامل مجموعه ای از داده های مشابه از منابع مشابه در طی یک دوره زمانی است.

منبع: تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مشابه
سنجش هیجانات در تحقیقات بازاریابی
اعتبارسنجی داده ها ( استاندارد پانل تحقیقات بازاریابی )
ایجاد مزیت رقابتی از طریق تحقیقات بازاریابی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.