بررسی منابع داده های ثانویه در سطح بین المللی

بررسی منابع داده های ثانویه در سطح بین المللی

منابع داخلی داده های ثانویه بین المللی

منابع داخلی داده ها برای تصمیمات بین المللی همانند داده ها برای تصمیمات داخل کشوری هستند. چنان که ممکن است گمان کرده باشید استفاده از داده های داخلی بین المللی ممکن است دشوار باشد. سیستم های مختلف حسابداری، سیستم های اطلاعات مدیریت و اطلاعات غیر متمرکز ( که اغلب بر یک مبنای کشوری استوارند )، نیروهای فروش سازماندهی شده از سوی کشور یا ناحیه و امثال ذلک همگی به گونه ای ترکیب می شوند تا دشواری حصول و کاربرد داده های داخلی را به شکل به موقع و سروقت افزایش دهند.

شرکت های پیچیده جهانی کم کم مشغول پرداختن به این مسائل می شوند و در این راستا سیستم های اطلاعات جهانی را مورد استفاده قرار داده و نوعی استانداردسازی را درمیان کشورها از لحاظ بایگانی و گزارش دهی موارد ثبت شده داخلی ملزم می سازند.

منابع خارجی داده های ثانویه بین المللی

بهترین روش جهت شروع یک جستجوی خارجی جهت داده های ثانویه بین المللی کنکاش کردن در راهنمای عمومی این نوع داده ها مانند دفترچه راهنما (( دنیا بازار شماست )) می باشد.

منابع خارجی شامل موارد زیر است که در مطلب بعدی مورد بررسی قرار می گیرند:

پایگاه های داده

– منابع خارجی دولت

– دولت ایالات متحده

– سازمان های سیاسی بین المللی

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه : 

داده های ثانویه بین المللی

داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی چه داده هایی هستند؟

چگونه به داده های ثانویه دسترسی پیدا کنیم؟

دقت داده های ثانویه باید چگونه باشد؟

ویژگی مرتبط بودن داده های ثانویه

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.