مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده (قسمت اول)

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده (قسمت اول)

مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده، رتبه گذار را ملزم می نمایند که یکی از تعداد محدود مقولاتی را که بر حسب موقعیت هایشان در مقیاس مرتب شده اند انتخاب نماید.مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده کاربرد وسیعی در تحقیقات بازاریابی داشته و سنگ زیربنای مقیاس های نگرشی پیچیده تر هستند. از این رو، ما موضوعات حول و حوش استفاده از مقیاس های رتبه بندی اقلامی را با اندکی تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.

ماهیت و میزان توصیف کلامی در مقیاس های رتبه گذاری فهرست بندی شده:

مقوله های مقیاس ها می توانند دارای توصیف کلامی مرتبط با این مقیاس ها باشند.  مقیاسD -T اینگونه است و یا این مقیاس ها می توانند عددی باشند مانند مقیاس درصدی. ممکن است آنها حتی سری های کاملا بی اسم از مقولات باشند. کمی تعجب آور است اما دادن یک توصیف کلامی برای هر مقوله الزاما کمکی به بهبود میزان دقت یا پایایی داده های حاصله نمی کند. تکنیک هایی ابداع گردیده تا ارزش هایی را به توصیف کننده های مقولات نسبت دهد تا تضمین شود که مقیاس های فاصله ای یکسان یا تراز شده بدست آورده می شوند و چند فهرست از توصیف کننده های مقولات و مقادیر مربوطه شان در دسترس می باشند.

می توان بجای استفاده از توصیفات کلامی، جهت گروه پاسخ دهندگان خاص از عکس ها استفاده کرد.

تعداد مقولات:

بسته به ماهیت نگرش تحت بررسی، هر تعداد مقولات را می توان ایجاد کرد. مقیاس های رتبه بندی عموما باید بین ۵ تا ۱۰ مقوله پاسخ داشته باشند. هرچند که عملیات سنجش ممکن است یک عدد بزرگتر یا کوچکتر را نشان دهد. برای مثال مقیاس ۱۱ مقوله ای ۰ تا ۱۰ در مصاحبه های تلفنی نتیجه بخش تشخیص داده شده است. اگر قرار باشد که چند فقره مقیاسی به یکدیگر اضافه شوند تا تولید یک تک امتیاز را برای یک فرد بکنید، معمولا در این حالت ۵ مقوله کفایت می کند. هنگامی که تمرکز روی متمایز ساختن ویژگی های محصولات یا کارکرد های گوناگون است، باید از مقولات بیشتری استفاده کرد. بخصوص هنگامی که پاسخ دهندگان به عملیات مقیاس بندی علاقمند بوده و دارای اطلاعات عمیق از ویژگی های مزبور می باشند.

گزینه های متوازن در مقایسه با نامتوازن

محقق همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا از مقولات متوازن یا نامتوازن استفاده کند یا خیر. یک مقیاس متوازن، تعداد یکسانی از مقولات مطلوب  و نامطلوب را در اختیار می گذارد. محور تصمیم گیری در استفاده از یک مقیاس متوازن باید نوع اطلاعات موردنظر و توزیع فرضی نگرش ها در جمعیت تحت مطالعه باشد. در مطالعه ای روی مشتریان فعلی مارک محصولی از یک شرکت، منطقی است فرض شود که اغلب مصرف کنندگان دارای یک نگرش کلی مطلوب نسبت به آن مارک باشند. ( البته درصورتی که ما درحال سنجش نگرش های افراد نسبت به ویژگی های خاص باشیم. این فرض ممکن است چندان مطمئن نباشد.) در این حالت، یک مقیاس نامتوازن دارای رده های مطلوب تر در مقایسه با رده های نامطلوب ممکن است بتواند اطلاعات مفیدتری را در اختیار قرار دهد.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

مقیاس های رتبه بندی قیاسی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.