تحقیقات درباره رفتار مصرف کننده

راه اندازی برنامه تحقیقات رفتار مصرف کننده
راه اندازی برنامه تحقیقات رفتار مصرف کننده

مدرسه کسب و کار وارویک و شورای طراحی، برنامه ای برای تحقیق و توسعه رفتار مصرف کننده راه اندازی کرده اند. هدف این طراحی مشارکت مصرف کنندگان واقعی است به منظور بهبود مصرف کنندگانی که از طریق این تحقیقات و راه حل های عملی در سراسر بازارهای مصرف کنندگان و خدمات عمومی زندگی می کنند.

جریان کار پیشنهادی به این صورت است: دادن کنترل اعتبار به مصرف کنندگان، قدرت تصمیم گیری مصرف کنندگان در ارتباطات و انتخاب های بهتر.

در سخنرانی انجام گرفته درباره ی این راه اندازی الکساندر چسترفیلد گفت: کدامیک از موارد بالا سرآمد بینش های رفتاری است و کدامیک همیشه برای تبدیل مصرف کنندگان به یک قدرت برای معامله با شرکت ها درنظر گرفته می شود  همچنین چگونه استانداردهای تصمیم گیری مصرف کنندگان به روز رسانی می شوند

این برنامه برای افزایش توانمندسازی مصرف کنندگان و راحتی آنها راه اندازی می شود.

بهتر تصمیم گیری کنید و زندگی را ساده تر و امن تر سازید.

منبع : ترجمه شده از سایت research-live.com

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید