مقیاس تفاوت معنایی

مقیاس تفاوت معنایی

مقیاس تفاوت معنایی یک ابزار پرکاربرد مقیاس بندی نگرش در تحقیقات بازاریابی است. این مقیاس در رایج ترین شکل خود پاسخ دهنده را ملزم می کند که شیء نگرشی را بر مبنای یک تعداد مقیاس های رتبه بندی هفت نقطه ای فهرست بندی شده که در هر انتها به وسیله یکی از دو عبارت یا صفت دو قطبی محدود شده اند رتبه بندی کند.

مثال :

مقیاس تفاوت معنایی در تحقیقات بازاریابی
مقیاس تفاوت معنایی

 

دستورالعمل ها نشان میدهند که پاسخ دهنده باید جای خالی را علامت بزند که به بهترین وجه نشان دهد که تا چه اندازه علامت یا گزاره با نگرش شیء به طور دقیق تناسب دارد یا توصیف می کند. نقاط انتهایی نشانگر “فوق العاده” جفت بعدی نشانگر “خیلی” جفت نزدیک به وسط نشانگر “تا حدی” و موقعیت وسط نشانگر ” نه این نه آن ” می باشد.

هر تعداد مکان های درجه بندی را می توان با تفاوت معنایی مورد استفاده قرار داد ولی ۶ یا ۷ موقعیت بیشتر معمول است. عموما توصیه می شود که مطلوب ترین صفت یا عبارت به طور تصادفی در سمت چپ یا راست مقیاس قرار داده شود.

کاربرد وسیع مقیاس تفاوت معنایی در تحقیقات بازاریابی موجب برخی کوشش ها جهت اصلاح قالبی که در آن تفاوت معنایی در اختیار پاسخ دهندگان قرار داده می شود گردیده است. معمول ترین تغییر واداشتن پاسخ دهنده به رتبه بندی دو یا چند مارک یا فروشگاه بر اساس مقیاس های یکسان می باشد. به این رویکرد عنوان تفاوت معنایی ارتقا یافته یا مقیاس تعیین مکان ترسیمی می دهند. این کار نیاز به فضای کمتری نسبت به مقیاس تفاوت معنایی استاندارد داشته و ظاهرا نتایج مشابهی نیز به دنبال دارد.

مثال :

مقیاس تفاوت معنایی در تحقیقات بازاریابی
مقیاس تفاوت معنایی

 

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده ( قسمت اول )

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده (قسمت دوم)

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

مقیاس های رتبه بندی قیاسی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.