مقیاس استاپل

مقیاس استاپل
مقیاس استاپل

مقیاس استاپل یک نسحه ساده شده از تفاوت معنایی است. مقیاس استاپل استاندارد یک مقیاس رتبه بندی تک قطبی 10 فاصله ای است که مقادیر آن از 5- تا 5+ گسترده شده اند. با وجود این، از هر تعداد مقادیر می توان بهره گرفت ضمن اینکه همه این مقادیر می توانند مثبت باشند یعنی مثلا از 1 تا 10. برخلاف مقیاس تفاوت معنایی، مقادیر این مقیاس برای نشان دادن اینکه به چه اندازه یک صفت به طور دقیق مفهوم در سوال را توصیف می کند استفاده می شود.

شکل زیر نشان دهنده قالب مقیاس استاپل به همان صورتی است که در اختیار پاسخ دهنده قرار داده می شود. پاسخ دهنده موظف است میزان دقیق بودن ( یا دقیق نبودن) توصیف آن مفهوم توسط آن واژه را باگزینش یک مقوله پاسخ عددی مشخص سازد. هرچه مقوله پاسخ عددی بالاتر باشد، آن واژه بیشتر مفهوم مزبور را تبیین و توصیف می کند.

مقیاس استاپل نتایجی مشابه با تفاوت معنایی تولید می کند. این نتایج را به همان طریق می توان تحلیل کرد. مزایای این تکنیک سهولت اجرا و بی نیازی از پیش آزمون صفات یا عبارات جهت اطمینان از دو قطبی بودن واقعی است. به علاوه، مقیاس استاپل را می توان از طریق تلفن نیز به اجرا گذارد.

مقیاس استاپل
مقیاس استاپل

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده ( قسمت اول )

مقیاس رتبه بندی غیرقیاسی فهرست بندی شده (قسمت دوم)

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی

مقیاس های رتبه بندی غیر قیاسی ترسیمی

مقیاس های رتبه بندی قیاسی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید