مقیاس لیکرت

مقیاس لیکرت

مقیاس های لیکرت که گاهی به آن مقیاس های حاصل جمع هم می گویند از یک پاسخ دهنده می خواهد که میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هریک از سری گزاره های مرتبط با هدف نگرش، مشخص نماید:

۱-  فروشگاه x یکی از جذاب ترین فروشگاه های شهر است.

___به شدت موافقم ___ موافقم ___ نه موافقم نه مخالفم ___ مخالفم ___ به شدت مخالفم

۲-  خدمات گروه x  رضایت بخش نیست.

___به شدت موافقم ___ موافقم ___ نه موافقم نه مخالفم ___ مخالفم ___ به شدت مخالفم

۳-  سرویس دهی در یک فروشگاه خرده فروشی برای من خیلی مهم است.

___به شدت موافقم ___ موافقم ___ نه موافقم نه مخالفم ___ مخالفم ___ به شدت مخالفم

جهت تحلیل پاسخ های داده شده به یک مقیاس لیکرت، به هر مقوله پاسخ یک مقدار عددی تخصیص داده می شود. به این مثال ها می توان این طور مقادیر را اختصاص داد که مثلا بسیار موافقم = ۱ به همین ترتیب تا برسد به  بشدت مخالفم =۵ یا نحوه امتیازدهی را می توان معکوس کرد یا از یک سیستم ۲- تا ۳+ استفاده نمود.

مقیاس های لیکرت را همچون مقیاس های تفاوت معنایی و استاپل می توان بر یک مبنای پرسش به پرسش ( تحلیل نیمرخ ) تحلیل کرده و یا آنها را می توان جمع زد تا تشکیل یک تک نمره برای هر فرد را بدهند. اگر از شیوه حاصل جمع استفاده شود، سیستم نمره دهی برای (هر) پرسش باید چنان باشد که یک نمره بالا ( یا پایین ) (( پیوسته )) منعکس کننده یک پاسخ مطلوب باشد. بنابراین به گزاره ” بسیار موافقم” ممکن است ۵ و گزاره ” به شدت مخالفم” عدد ۱ را اختصاص داد. در این صورت عکس این کار برای گزاره ۲ لازم است.

مقیاس لیکرت چندین مزیت را در اختیار می گذارد. اول اینکه ساخت و اجرای آن نسبتا آسان است. دستور العمل هایی که بایستی ضمیمه این مقیاس باشند به سهولت فهمیده می شوند که این باعث می شود تکنیک مزبور برای زمینه یابی پستی جمعیت و نیز مصاحبه های شخصی با کودکان مفید واقع شود. از آن می توان در زمینه یابی های تلفنی نیز بهره جست. با این وجود، زمان بیشتری در مقایسه با مقیاس های تفاوت معنایی یا استاپل برای تکمیل آن لازم است. در ضمن باید هنگام استفاده از مقیاس های لیکرت در تحقیق میان فرهنگی مختلف دقت بیشتری به عمل آید چون که ممکن است اختلافات فرهنگی در تمایل به ابراز عدم موافقت، وجود داشته باشد.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مشابه :

مقیاس تفاوت معنایی

مقیاس استاپل

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.