تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی چیست؟

تلاش های متعددی برای تعریف تحقیقات بازاریابی صورت گرفته و بعضی از آنها سبب شده است تا “تحقیقات بازار” به جای “تحقیقات بازاریابی” استفاده شود و همه جنبه های آن را پوشش دهد. با این وجود یک تفاوت اساسی بین دامنه فعالیت هایی که این دو واژه را پوشش می دهند، وجود دارد. مسوولیت تحقیقات بازار بسیار گسترده است، درحالی که تحقیقات بازاریابی به یافتن اطلاعات در مورد بازار یک محصول خاص محدود می شود.

امروزه بازاریابی به عنوان یک وظیفه خاص مدیریتی است که کلیه فعالیت های مرتبط با توسعه، تولید و توزیع محصولات به بازارهای خاص، یعنی جایی که باید رضایت مصرف کنندگان آنها تامین شود را در بر می گیرد. بنابراین تحقیقات بازاریابی ،توسعه محصول، شناخت بازار، روش های مناسب فروش، توزیع، تبلیغ و تسهیلات خدمات/فروش را در بر می گیرد و در واقع، همه جنبه های فعالیت های کسب و کار از “مرحله ایده” تا “رضایت مشتری” را پوشش می دهد.

تحقیقات بازاریابی تنها به فعالیت های کسب و کار برای محصولات سود آور محدود نمی شود. مسئولیت گسترده تحقیقات بازار در تغریفی که انجمن بازاریابی آمریکا ارائه کرده است ، دیده می شود: (( جمع آوری، ثبت و تحلیل داده ها در زمینه مشکلات مرتبط با بازاریابی کالاها و خدمات به صورت سیستماتیک.))

این تعریف توسط موسسه بریتانیایی مدیریت تغییر کرد و در سال ۱۹۶۲ منتشر شد: (( جمع آوری، ثبت و تحلیل هدفدار همه واقعیت ها درباره مسائل مرتبط با فروش و انتقال محصولات و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده.))

این تعاریف همه در یک چیز مشترکند : (( تحقیقات بازاریابی، عبارت است از جمع آوری منظم و ارزیابی داده های خاص به منظور کمک به عرضه کنندگان برای شناخت بهتر نیاز مشتریان.))

این دیدگاه اگر همه جنبه های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی را دربر گیرد، می توانند بازاریابان را در توسعه و بهبود محصولات کمک کنند. لازمه تصمیم گیری ریسک و خطر پذیری است و تحقیقات بازاریابی باید این خطر پذیری را کاهش داده یا کنترل نماید.

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.