سنجش نسبی

سنجش نسبی

مقیاس های نسبی در واقع گونه ای از مقیاس های فاصله ای هستند، با این تفاوت که دارای نقطه صفر مطلق هستند. در کل شمارش ساده ی هر مجموعه از اشیاء، تولید مقیاس نسبی از وجود خصوصیت می کند. در این مورد خاص، عدد صفر دارای یک معنای تجربی مطلق است. یعنی ویژگی سنجیده شده وجود ندارد. لذا این گونه سنجش های رایج نظیر فروش، هزینه، توان بازار، سهم بازار و تعداد خریداران همگی با استفاده از مقیاس های نسبی انجام می گیرند.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.