نمونه‌گیری تصادفی ساده

نمونه‌گیری تصادفی ساده

نمونه‌گیری تصادفی ساده روشی است که در آن برای هر یک از اعضای جامعه (واحد نمونه گیری) امکان مساوی برای انتخاب شدن، فراهم شود. این روش بر انتخاب واحدهایی از کل جامعه اشاره می کند به طوری که هر واحد دارای اختمال مساوی (غیر صفر) برای بودن به عنوان عضوی از اعضای نمونه باشد. به صورت دقیقتر در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه دارای شانس مساوی و مستقل برای انتخاب شدن، هستند.

نمونه گیری تصادفی ممکن است به دو صورت با جایگزینی و بدون جایگزینی انجام شود. در نمونه گیری با جایگزینی، هر عضوبیش از یکبار شانس انتخاب شدت را دارد، در صورتی که در نمونه گیری تصادفی بدون جایگزینی، هر عضو فقط یکبار شانس انتخاب شدن را دارد. غالب نظریه های آماری به کمک نمونه گیری تصادفی با جایگزینی صورت بندی شده اند. در نمونه گیری تصادفی ساده، از نمونه گیری بدون جایگزینی استفاده می شود. به عبارت دیگر، اگر N نفر از جامعه آماری شماره گذاری شود و n نفرآنها با استفاده از روش تصادفی و بدون جایگزینی انتخاب شوند، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید. جامعه عبارت است از کلیه دانش آموزان دبیرستان امیرکبیر شهرستان خرم آباد که از ۵۰۰ نفر دانش آموز تشکیل شده است. اگر شما یکی از دانش آموزان این دبیرستان را در نظر بگیرید، شانس انتخاب شدن این دانش آموز ۱/۵۰۰ به شرطی که نمونه گیری کاملا تصادفی باشد. برای اطمینان از صحت تصادفی بودن، شیوه انتخاب باید مستقل از قضاوت بشرانجام گیرد. برای این منظور دو روش وجود دارد:

  1. قرعه کشی: در این روش برای هر یک از اعضای جامعه شماره یا کدی تهیه می شود، سپس شماره ها بر روی تکه هایی از کاغذ نوشته می شوند. تکه های کاغذ در ظرفی قرار داده می شوند و خوب به هم زده می شوند، سپس نمونه ای با حجم معین از آن انتخاب می شود.
  2. جدول انتخاب تصادفی: در این روش اعضای جامعه از ۱ تا N شماره گذاری شده، سپس یک سطر و ستون جدول به صورت تصادفی انتخاب می شود. نقطه تلاقی سطر و ستون انتخاب شده، نقطه آغاز نمونه گیری است، از این نقطه یک به اضافه و ضربدر رسم می شود. کلیه شماره هایی که در روی این به اضافه یا ضربدر قرار می گیرند به عنوان اعضای نمونه انتخاب می شوند. لازم به یادآوری است که بجای ترسیم ضربدر یا به اضافه می توان دست را در روی این جدول به صورت پیوسته حرکت داد و این عمل را تا موقعی که نمونه مورد نیاز انتخاب می شود، ادامه داد.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.