نمونه‌گیری منظم

نمونه گیری منظم در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری منظم در تحقیقات بازاریابی

در این روش همه اعضای خانواده بدون هرگونه نظم و ترتیبی فهرست بندی می شوند، سپس نمونه مورد نظر با استفاده ازیک نظم معین از لیست جامعه انتخاب می شود. برای مثال، فرض کنید پژوهشگری قصد دارد نگرش دانش آموزان مدرسه ای، به حجم 1000 نفر، را نسبت به کتابخانه مدرسه مورد پژوهش قرار دهد.

او فهرستی ازکلیه دانش آموزان را تهیه می کند، سپس از هر ده نفر یک نفر را به صورت تصادفی انتخاب می کند. برای جلوگیری از هر نوع سوگیری، اعداد 1 تا 10 را در کلاهی ریخته و یکی از آن ها را به تصادف انتخاب می کند. فرض کنید این عدد 3 باشد، بنابراین، او دانش آموزان شماره های 3، 13، 23، 33 … را انتخاب کرده و این عمل را تا انتخاب 100 دانش آموز ادامه می دهد. روش مذکور به عنوان نمونه گیری منظم با شروع تصادفی شناخته شده است. در این روش، نمونه مورد نیاز با استفاده از یک نظم معین که به صورت زیر محاسبه می شود از لیستی از جامعه تعریف شده که فاقد هرگونه نظم و ترتیب، انتخاب می شود.

  حجم نمونه  /  حجم جامعه   =  نظم

هنگام طرح ریزی برای انتخاب یک نمونه از طریق یک فهرست یا امثال آن، پژوهشگر باید با دقت فهرست را بررسی کرده و مطمئن شود که هیچ الگوی چرخشی در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورتی که دارای یک ترتیب تناوبی باشد، نمونه گیری منظم ، عملکرد و نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید