نمونه‌گیری چند مرحله‌ای

نمونه گیری چند مرحله ای در تحقیقات بازاریابی
نمونه گیری چند مرحله ای در تحقیقات بازاریابی

به اقتضای خصوصیات جامعه و موضوع  تحقیق، گاهی نمونه موردنظر در چند مرحله برگزیده می شود. در این روش از جامعه N  نفری نمونه ای به تعداد n1  انتخاب می شود. سپس از میان n1 نفر گروه کوچکتری به تعداد n2  برمی گزینیم و غیره، تا نمونه کافی و مناسب از لحاظ تعداد و سایر خصوصیات تعیین شود. بدین ترتیب نمونه برداری دو مرحله ای، سه مرحله ای، … و چند مرحله ای انجام شده است.

تلاش برای بررسی های عمومی با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده یا منظم، زمان بر و پر هزینه بوده، هنگامی که جامعه پراکنده است، مصاحبه سخت خواهد بود و زمان زیادی برای تکمیل لازم است. در موقعیت هایی که بازار پویاست، تاثیر زیادی روی مفید بودن اطلاعات جمع آوری شده می گذارد. در چنین موقعیت هایی روش چند مرحله ای مفیدتر است. مزیت مهم این روش این است که نیازی به داشتن چارچوب نمونه گیری که پوشاننده یک جامعه کامل دست نخورده باشد، وجود ندارد.  برای مثال در بررسی عملی، کشور به نواحی مختلفی توسط ماموران تقسیم بندی می شود، روی هر ناحیه مصاحبه انجام می شود. در مرحله دوم انتخاب شهرها و مناطق روستایی است و مرحله سوم نمونه هایی از افراد که در مرحله دوم در ناحیه انتخابی بوده اند، انتخاب می شوند.

این روش چند مرحله ای با روش گروهی یا خوشه ای ارتباط نزدیکی دارد.

مثالی در حوزه بازاریابی: فرض کنید هدف بررسی کارایی فروش نیروهای فروش یک شرکت است. این شرکت حوزه های فروش متعددی دارد. وقتی که یک حوزه به صورت تصادفی انتخاب می شود و هر نیروی فروش در آن حوزه مطالعه می شود، این روش روش گروهی است. هنگامی که از حوزه های انتخاب شده به طور تصادفی، نمونه دیگری به طور تصادفی انتخاب می شود روش چند مرحله ای استفاده شده است.

این روش نسبت به روش تصادفی ساده یافته هایی با اعتبار کمتر به دست می دهد، اما به علت مزیت های اقتصادی که دارد، زیاد استفاده می شود؛ بخصوص وقتی که مصاحبه شونده ها در سطح کشور پراکنده باشند.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید