نمونه‌گیری چند درجه‌ای

نمونه‌گیری چند درجه‌ای

اگر در تحقیقی بخواهیم چند جنبه را مطالعه کنیم و یک یا چند جنبه، از بقیه جنبه های مورد بررسی ساده تر باشد یا مایل باشیم برخی را کاملتر و دقیق تر بررسی کنیم، در این صورت از روش نمونه‌برداری چند درجه‌ای می توانیم استفاده کنیم، برای رعایت صرفه و سهولت تحقیق می توان تصمیم گرفت آن ویژگی ساده تر را در دو نمونه n1  نفری و ویژگی دیگر را در نمونه های کوچکتر n2  نفری که از نمونه اول استخراج می شود، مطالعه نمود.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.