نمونه‌گیری سهمی

نمونه گیری سهمی
نمونه گیری سهمی

این روش نوع ناقص و تقویتی نمونه گیری طبقه ای به روش تصادفی است. در نمونه گیری سهمی انتخاب اجزای هر طبقه  از نمونه به روش غیر تصادفی انجام می گیرد. مقدار هر یک از این طبقات هم ممکن است کاملا مساوی با نسبت آن در جامعه نباشد.

هرگاه اطلاع کافی درباره حدود جامعه و طبقات آن بر حسب متغیرهای مختلف در دست نباشد؛ مثلا در نمونه گیری از ساکنان یک شهر یا یک کشور، ناگزیر، به روش نمونه گیری سهمی باید عمل کرد، زیرا نمی توان شرایط نمونه گیری تصادفی را کاملا فراهم ساخت. نمونه های سهمی را با رعایت شرایط  موثر در آزمایش می توان بارزتر کرد و دقت آن را به نمونه گیری طبقه ای به روش تصادفی نزدیک ساخت.

جامعه بر حسب نیازمندی های بررسی به زیر گروه های طبقاتی تقسیم می شود؛ معمولا سن، جنس، طبقه اجتماعی و .. و اگر زیر گروه ها خیلی زیاد باشند، کار بررسی مشکل می شود. انتخاب به عهده محقق است و این می تواند به بروز خطا منجر شود.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید