نمونه‌گیری تدریجی

نمونه‌گیری تدریجی

در  روش نمونه‌گیری تدریجی به جای اینکه از قبل محقق تعداد نمونه مورد نظرش را بداند، تا جایی نمونه گیری می کند که اطلاعات مورد نیازش را به دست آورد.

مزیت این روش بعد اقتصادی آن است. با نمونه کوچکی کار شروع می شود و ممکن است نتایج صحیحی هم بدهد و در صورت لزوم، با تکنولوژی کامپیوتری ، دامنه نمونه گیری می تواند به سمت جامعه افزایش یابد. از این روش نمی توان برای کلیه تحقیقات تخصصی استفاده نمود، زیرا به علت ماهیت نمونه ها ممکن است به نتیجه نرسید.

منبع: کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.