مشاهده

مشاهده
مشاهده

در این روش آنچه مشتریان در عمل انجام می دهند، مورد توجه  قرار می گیرد، نه آنچه می گویند، البته فقط مشاهده نمی تواند بیانگر نوع افکار مشتری باشد.

  •      متداول ترین و طبیعی ترین ابزار جمع آوری داده هاست،
  •      اندازه گیری مستقیم پدیده ها، واقعیت ها و طبقه بندی داده ها برای شناخت حاصل می شود؛
  •      هرچند مشاهده های عادی کمتر شکل علمی دارد، ولی می توان آن را به عنوان اولین مرحله شناخت به حساب آورد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید