مصاحبه‌های عمقی در تحقیقات بازاریابی

مصاحبه های عمقی در تحقیقات بازاریابی
مصاحبه های عمقی در تحقیقات بازاریابی

مصاحبه‌های عمقی می‌توانند شامل یک پاسخ‌دهنده و یک مصاحبه کننده و یا یک گروه کوچک ( 8 تا 12 پاسخ‌دهنده) و یک مصاحبه کننده باشند. این نوع آخر را مصاحبه‌های گروه کانون و اولی را اصطلاحا مصاحبه‌های عمقی فردی یا نفر به نفر می نامند. به مصاحبه هایی که با گروه‌های چهار یا پنج نفره صورت می گیرد، مصاحبه‌های گروهکی گویند.

مصاحبه‌های عمقی فردی

مصاحبه‌های عمقی فردی عموما نیازمند 30 – 45  دقیقه زمان است. در اینجا مصاحبه کننده یک مجموعه خاص از سوالات از پیش تعیین شده را در اختیار ندارد. در عوض، بصورت آزاد سوال طرح شده و از پاسخ های آنان به داده های مورد نظر دست می یابند. با این همه، مصاحبه کننده باید یک قاعده را فراموش نکند: اصلا نباید کسی به طور آگاهانه بر محتوای جواب های داده شده از سوی پاسخ‌دهنده اثر بگذارد. پاسخ دهنده باید در پاسخ دادن به انواع سوالات، بررسی های زیرکانه و بیرون کشیدن پاسخ، احساس راحتی وفراغ نماید.

مصاحبه‌های نفر به نفر در تحقیقات صنعتی رواج دارند.

عامل دیگری که باید هنگام انجام مطالعات عمق نگر فردی مد‌نظر قرار داد تحلیل قوای روانی فرد مصاحبه گر است. قطع نظر از میزان تجربیات یا جسارت و شجاعت مصاحبه‌گر یا فرد هدایت گر بحث، اغلب چهار یا پنج مصاحبه یک ساعتی در یک روز بدون قربانی کردن کیفیت وجود ندارد.

مصاحبه‌های گروهکی

گروهک ها از یک رئیس جلسه و 4 یا 5 پاسخ دهنده بجای 8 تا 12 پاسخ دهنده ای که در اغلب گروه های کانونی بکار گرفته می شود تشکیل می شوند. آنها موقعی استفاده می شوندکه موضوع تحت بررسی، نیازمند کاوش وسیع تری از آنچه که در یک گروه بزرگتر امکان پذیر است باشد.

گروهک ها برای جمع آوری داده های محرمانه یا خیلی حساس که امکان جمع آوری آنها در یک مصاحبه عمقی فردی بود مناسب نیستند اما به پژوهشگر فرصت میدهند که به عمق پاسخ در رابطه با موضوعات مورد نظر دست یابد.

در مطلب بعدی به تفصیل درباره مصاحبه های گروه کانون پرداخته می شود.

منبع : کتاب تحقیق بازاریابی سنجش و روش

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید