مراحل فرآیند تحقیقات بازاریابی

مراحل فرآیند تحقیقات بازاریابی
مراحل فرآیند تحقیقات بازاریابی

فرآيند تحقيقات بازاريابى از مراحل زیر تشکيل مى‌شود:

1) تعریف مشکل و فرمول بندی مسئله:

فرمول بندی مشکل یا مسئله اولین قدم در فرآیند تحقیق به حساب می‌آید. تحقیق عموماً با مسئله‌ای شروع می‌شود که مدیریت با آن مواجه شده. در گام اول می‌بایست مسئله مدیریتی را به مسئله تحقیق تبدیل کنیم.

2) تدوین روش علمی برای حل مسئله

روش علمی، الگوی استاندارد هر نوع تحقیقاتی را تشکیل می‌دهد. روش علمی فرصتی را برای محقق فراهم می‌کند تا از دانش موجود به عنوان پایه محکم و معتبری جهت انجام تحقیقات بهره بگیرد.

3) تعیین طرح تحقیق:

یک بخش اساسی از فعالیت تحقیق، توسعه طرح یا استراتژی تحقیق است. این بخش شامل مشخص کردن مناسب ترین طرح سرما یه گذاری، ابزارهای تحقیق، طرح نمونه گیری و نوع داده هاست. طرح تحقیق، چارچوبی کلی از فرآیند تحقیق ارائه می دهد. اگر طرح ما خوب باشد، می توان اطمینان حاصل کرد که اطلاعات به دست آمده با موضوع مرتبط اند و به اقتصادی ترین شیوه جمع آوری شده اند.

یک طرح تحقیق ضعیف می تواند به شکست در دستیابی به پاسخ پرسش ها منجر شود، در حالی که ممکن است با سرما یه گذاری بالایی نیز همراه بوده باشد.

تحقیق موثر باید بر مبنای یک طرح تحقیق مستدل پایه گذاری شود. یک طرح تحقیق وقتی بهره ور خواهد بود که در ادامه مطالعات نسبت به حل مساله باشد. در نتیجه چنین طرحی راهنمای خوبی در مرحله اجراست.

4)  طراحی و آماده سازی ابزار پژوهش:

در این قسمت تحقیقات بازاریابی زمان آن فرا می رسد که برای فرآیند تحقیق یک ابزار پژوهش طراحی شود. به عنوان مثال اگر نظرسنجی بهترین ابزار است باید سوالات طراحی شوند. این یک قسمتی از اجرای تحقیقات بازاریابی است . در این مرحله می توان برای تعیین میزان کارایی ابزار پژوهش، آن را روی یک گروه کوچک امتحان کرد و سپس با بررسی داده های نمونه جمع آوری شده به مشکلات پی برد.

این کار مشکلات بالقوه اولیه را تشخیص می دهد و البته همیشه مشکلاتی وجود دارند!

5) طراحی نمونه :

پروژه تحقیقاتی بازاریابی به ندرت کل جمعیت را بررسی خواهد کرد. بنابراین استفاده از یک نمونه که نمایش کوچکتر و دقیق از جمعیت است عملی تر خواهد بود.

به منظور تهیه نمونه باید به این سوالات پاسخ داده شود.

  • از کدام جمعیت باید نمونه انتخاب شود؟
  • روش انتخاب نمونه چیست؟
  • اندازه نمونه چقدر است؟

لازم به ذکر است که نمونه های بزرگترخطای نمونه گیری را کاهش ، دقت را افزایش ولی باعث افزایش هزینه ها می شوند.

6) جمع آوری داده ها

در این مرحله پس ازگذارندان مراحل قبلی به جمع آوری داده ها پرداخته می شود. جمع آوری داده‌ها به صورت مصاحبه های چهره به چهره، تلفن و یا حتی شاید نیاز به یک گروه جمع آوری داده ها باشد.

جمع آوری داده ها از طریق اینترنت نیاز به پرسنل کمتر و هزینه کمتر و می تواند طی چند روز به جای هفته ها و ماه ها انجام شود.

 7) تجزیه و تحلیل داده ها

حال برای اینکه اطلاعات جمع آوری شده مفید باشد باید آن را تجزیه و تحلیل کرد. روش های تجزیه و تحلیل متفاوت هستند و بستگی به نوع اطلاعات جمع آوری شده و نوع اندازه گیری های استفاده شده دارد، به همین خاطر باید درباره نحوه انجام تجزیه و تحلیل قبل از این مرحله تصمیم گیری شود.

از جمله ابزارهای مورد استفاده می توان به نرم افزارهای Excel/ Spss/ Minitab  اشاره کرد. در این مرحله باید کلیه اطلاعات جمع آوری شده در قالب جدول و نمودار به تفکیک گروه های مختلف ( به عنوان مثال: سن/ جنس و …) نشان داده شود.

8) گزارش تحقیقات

فرآیند تحقیقات بازاریابی با گزارش تخقیق است که به اوج می رسد. این گزارش شامل همه اطلاعات از جمله توصیف دقیقی از فرآیند پژوهش ، نتیجه گیری و .. می باشد.

این گزارش کلیه اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرنده برای درک این پروژه را فراهم می کند و باید به زبانی قابل درک نوشته شود.

هیچ گونه اطلاعاتی نباید نادیده گرفته شود ، یک رویکرد برای حل این مسئله آماده سازی دو گزارش است: گزارش فنی و گزارش خلاصه.

گزارش فنی درباره روش و مفروضات اساسی است و درباره یافته های دقیق پروژه تحقیقات بحث می شود.

گزارش خلاصه که از نام آن پیداست روند تحقیقات و نتیجه گیری را به طور خلاصه بیان می کند.

 راه دیگر برای روشن و واضح ساختن یافته ها، آماده سازی چندین ارائه مختلف از یافته ها است. ارائه اسلاید، نمودارها و گزارش های چهره به چهره همه روش های معمول برای ارائه اطلاعات هستند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید