تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیقات بازاریابی

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در تحقیقات بازاریابی
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در تحقیقات بازاریابی

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده اس از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را می توان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد:

  1. توصیفی
  2. مقایسه ای
  3. علیت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید