انواع طرح تحقیق در تحقیقات بازاریابی

طرح تحقیق در تحقیقات بازاریابی
طرح تحقیق در تحقیقات بازاریابی

طرح‌های تحقیق به شیوه‌های مختلف طبقه‌بندی شده‌اند. پراستفاده‌ترین انواع طبقه‌بندی عبارت اند از: اکتشافی، توصیفی و سببی

طرح تحقیق اکتشافی

مرحله اول اغلب تحقیقات از طرح اکتشافی تشکیل شده است که شناخت لازم نسبت به مساله مورد بررسی را فراهم می کند.  همچنین شرح جزئیات بیشتر مساله را امکان پذیر می سازد.

به طور کلی طرح های اکتشافی، با شناخت واقعیت های مساله و یا شاید فرموله کردن فرضیاتی که بعدا آزمون می شوند، مربوط است، اما این طرح ها بیشتر به استفاده از داده های کیفی به جای داده های دقیق کمی گرایش دارند. بیشترین ارزش این طرح ها به این علت است که به عنوان یک صافی تحقیق پیش از تعهدات بیشتر و سرمایه گذاری های سنگین تر عمل می کنند. عمده ترین موارد استفاده از تحقیقات اکتشافی عبارتند از:

 • ارائه تعریفی روشن از مسئله تحقیق
 • مشخص کردن اقدامات مورد نیاز برای تحقیق
 • تقویت کمیت و کیفیت فرضیه ها
 • تفکیک متغیرها و مشخص نمودن نوع و میزان ارتباط بین آن ها
 • یافتن بهترین روش حل به مساله

روش های انجام تحقیقات اکتشافی

 • گفتگو با متخصصان امر
 • بررسی های مقدماتی
 • مطالعات موردی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات قبلی مرتبط

طرح تحقیق توصیفی

برخلاف طرح های اکتشافی، طرح های توصیفی دانش اولیه دقیق و بنیادی درباره متغیرهای بازاریابی است. برای کارا بودن این نوع تحقیق، سوال ها باید به گونه ای طراحی شوند که نوع خاصی از اطلاعات را که به عملکرد تولیدی، سهم بازار، استراتژی رقابتی و توزیع مربوط است، محفوظ نگه دارد.

هدف چنین طرح هایی بسیار گسترده است و به طور کلی، به تقسیم بندی انواع ویژگی ها، خصوصیات و یا افراد و مسائل مختلف می پردازد، اما ارتباط بین آنها را بیان نمی کند. با این وجود چنین تحقیقاتی می توانند داده های آماری مورد نیاز برای آزمون فرضیات، داده های مورد نیاز برای تحلیل محصولات رقابتی و ارزیابی محصولات جدید را فراهم کند. تحقیق توصیفی، توصیف دقیقی از متغیرهای مسئله است. تحلیل های فروش، تحقیق رسانه ها وبررسی های قیمت نمونه هایی از تحقیقات توصیفی هستند. هر نوع منبع اطلاعاتی می تواند در یک مطالعه توصیفی استفاده شود.

روش های مورد استفاده در تحقیقات توصیفی :

 1. مشاهده ؛
 2. شبیه سازی ؛
 3. مطالعه به وسیله پرسش نامه ؛
 4. تشکیل جلسه هایی با افراد متخصص، مشتریان و نظایر آنها ؛
 5. تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط قبلی .

طرح تحقیق سببی

این نوع تحقیق برای شناسایی عواملی به کار می رود که زیربنای رفتار بازار به شمار می روند. همچنین از آن در راستای ارزیابی اطلاعات و تعاملات بین آنها می توان استفاده کرد.

به طور کلی طرح های سببی به دنبال شناخت روابط علی و موثر بین رفتار بازار خاص، نظیر: تغییرات در قیمت، بسته بندی و تبلیغات کالاها هستند. اما باید نوجه داشت که ارتباط و همبستگی دو مقوله جدا از هم هستند. ارتباط بین متغیرها به معنی همبستگی بین آنها نیست.

تحقیق علی می کوشد ماهیت رابطه عملی میان دو یا چند متغیر موجود در مدل مسئله را مشخص کند. برای مثال مطالعات مربوط به کارآمدی تبلیغات به طور کلی سعی در کشف حدودی دارد که تبلیغات باعث فروش و یا تغییر نگرش می گردد.

منبع : کتاب تحقیقات بازاریابی نوین با نگرش مدیریتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید