برگزاری کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

0
928
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

نشست ها و کنفرانس های علمی و آکادمیک تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران صنایع در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است. یکی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی می باشد که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنهاست، از این‌رو “کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار” با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و بین المللی، همکاری و حمایت سازمان‌ها و شرکت‌های پیشرو در عرصه علم و صنعت با عنایت به گستردگی زمینه‌های علمی و نیاز روزافزون به تبادل نظر و گسترش اندیشه‌های نو در زمینه‌های علوم مدیریت و اقتصاد، سعی دارد تا اولویت های علمی و پژوهشی را با نیازهای موجود تطبیق داده و شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل‌های عرصه صنایع داخلی تقویت نماییم.

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید