برگزاری کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

نشست ها و کنفرانس های علمی و آکادمیک تجلی تلاش یک جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران صنایع در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است. یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی می باشد که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنهاست، از اين‌رو “کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار” با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و بین المللی، همکاری و حمایت سازمان‌ها و شرکت‌های پیشرو در عرصه علم و صنعت با عنايت به گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌های نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و اقتصاد، سعي دارد تا اولویت های علمی و پژوهشی را با نيازهاي موجود تطبیق داده و شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل‌های عرصه صنایع داخلی تقویت نماییم.

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید