ماهیت یک طرح تحقیق بازاریابی چیست؟

طرح تحقیق بازاریابی
طرح تحقیق بازاریابی

یک بخش اساسی از فعالیت تحقیق، توسعه طرح یا استراتژی تحقیق است. این بخش شامل مشخص کردن مناسب‌ترین طرح سرمایه‌گذاری، ابزارهای تحقیق، طرح نمونه‌گیری و نوع داده‌هاست. طرح تحقیق، چارچوبی کلی از فرآیند تحقیق ارائه می‌دهد. اگر طرح ما خوب باشد، می‌توان اطمینان حاصل کرد که اطلاعات به دست آمده با موضوع مرتبط اند و به اقتصادی‌ترین شیوه جمع‌آوری شده‌اند.

در واقع این طرح تحقیق است که کلیه بخش‌ها و اجزای تحقیق را در کنار هم نگه می‌دارد. طرح باید بتواند به وضوح، همبستگی منطقی و استفاده کارا از منابع را هدف قرار دهد. یک طرح تحقیق ضعیف می‌تواند به شکست در دستیابی به پاسخ پرسش‌ها منجر شود، درحالی که ممکن است با سرمایه‌گذاری بالایی نیز همراه بوده باشد.

برای طراحی تحقیق نیازمند تعیین رویه‌های تحقیق هستیم. این رویه‌ها شامل تصمیماتی است در مورد اینکه چه چه اطلاعاتی باید جمع‌آوری شود، شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات چگونه باید باشد، چه موضوعاتی باید سنجش شوند، همچنین شیوه‌ی تحلیل داده‌ها باید چگونه باشد.

یک تحقیق موثر باید بر مبنای یک طرح تحقیق مستدل پایه‌گذاری شود. یک طرح تحقیق وقتی بهره‌ور خواهد بود که در ادامه‌ی مطالعات بیشتری نسبت به حل مساله باشد. در نتیجه چنین طرحی راهنمای خوبی در مرحله اجراست. یک طرح تحقیق کارا تحقیقی است که بر پایه‌ی آن بتوان با کمترین هزینه‌ی ممکن، داده‌ها و اطلاعات مورد نظر را در سطوح دقت مورد نظر به دست آورد؛ و تحلیل اطلاعات و نتایج نیز با اقتصادی ترین شیوه‌ها ممکن شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید