نمونه‌گیری در تحقیقات بازاریابی

نمونه‌گیری
نمونه‌گیری

در تحقیقات عموماً دسترسی به همه‌ی اعضای جامعه آماری امکان پذیر نبوده و در صورت امکان پذیر بودن بسیار هزینه‌بر می‌باشد. بنابراین ناگزیر به نمونه‌گیری هستیم. نمونه‌گیری عبارت است از انتخاب تعدادی از اجزاء یک جامعه آماری به روش تصادفی.

 بعد از مشخص شدن طرح تحقیق بازاریابی، نوبت به انتخاب نمونه‌ها می‌رسد. برای هر تحقیق یک جمعیت هدف وجود دارد که در واقع همان‌هایی هستند که در تحقیقمان قرار است رفتار آن‌ها را مطالعه کرده و مورد بررسی قرار دهیم. به هنگام نمونه‌گیری می‌بایست به دقت این گروه را معرفی کنیم.

بعد از اینکه جمعیت مورد نظر شما در تحقیق مشخص شد، سوالات زیر را از خود بپرسید:

  • آیا می‌توان یک سرشماری کامل انجام داد یا باید دست به نمونه‌گیری بزنیم؟
  • نمونه‌گیری را به چه روشی انجام دهیم؟
  • تعداد نمونه ما باید چقدر باشد؟

به طور کلی در نمونه‌گیری باید مراحل زیر طی شود:

نمونه‌گیری
نمونه‌گیری

در مباحث دیگر در مورد روش‌های نمونه‌گیری و انتخاب حجم نمونه به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید