روش علمی و کاربرد آن در تحقیقات بازاریابی

روش علمی
روش علمی

روش علمی، الگوی استاندارد هر نوع تحقیقاتی را تشکیل می‌دهد. روش علمی فرصتی را برای محقق فراهم می‌کند تا از دانش موجود به عنوان پایه محکم و معتبری جهت انجام تحقیقات بهره بگیرد. روش علمی شامل مراحل زیر می‌شود:

1- مشاهده

این مرحله‌ی آگاهی از مشکل یا مسئله است. در این مرحله بایستی عوامل اصلی که با مسئله ما در ارتباطند مورد مطالعه قرار گیرند.

2- تدوین فرضیه ها

در این مرحله فرضیه(ها)‌ای تدوین می‌شود  که بیانگر رابطه‌ی احتمالی بین عوامل مورد بررسی در تحقیق می‌باشد. در واقع فرضیه توضیحی در رابطه با آنچه مشاهده شده است، بیان می‌دارد.

3- پیش‌بینی آینده

پس از تدوین فرضیه‌ها، با توجه به رابطه‌ای که توسط آن‌ها بیان می‌شود، دست به پیش‌بینی زده می‌شود. در این مرحله از فرضیه‌ها برای پیش‌بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد، استفاده می‌شود.

4- آزمون فرضیه‌ها

این همان مرحله جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی آن‌هاست. وقتی داده‌ها جمع آوری شدند، درستی فرضیه‌های مورد نظر آزمون شده و نتیجه‌ی تحقیق ارائه می‌شود.

پس فرمول بندی مسئله تحقیق، بایستی نحوه اجرای مراحل فوق را در تحقیقمان لحاظ کرده و ثبت کنیم.

واژه شناسی روش علمی تا حدودی به فرآیند کلی تحقیق که پیشتر به آن پرداختیم شباهت دارد، اما تفاوت‌های ظریفی نیز در آن‌ها وجود دارد. مثلاً روش علمی کاملاً عینی است درحالی که فرآیند تحقیق بیشتر ذهنی می‌باشد. در تحقیقات کمّی بایستی از روش علمی استفاده کرد تا به یک نتیجه مستدل و بیطرفانه برسیم، اما در تحقیقات کیفی به هنگام جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها تا حدودی با برداشت‌ها و قضاوت‌های شخصی درگیر خواهیم بود.

کاربرد روش علمی در تحقیقات بازار بازاریابی را با ذکر یک مثال شرح می‌دهیم:

فرض کنید که محققی قصد اجرای یک پروژه تحقیقات بازاریابی برای یک تولید کننده پیراهن مردانه را دارد. روش علمی برای تحقیق وی شامل مراحل و اقدامات زیر خوهد بود:

1- مشاهده

محقق مشاهده می‌کند که فروش برخی از رقبا افزایش پیدا کرده است و همینطوراینکه  بسیاری از رقبا از یک پلاستیک جدید برای بسته‌بندی محصولاتشان استفاده می‌کنند.

2- تدوین فرضیه‌ها

محقق معتقد است که کیفیت محصولات مشتری‌اش با بقیه رقبا یکسان است و بنابراین فرض می‌کند که همین بسته‌بندی جدید عامل پیشی گرفتن رقبا در فروش محصولات می‌باشد.

3- پیش‌بینی آینده

فرضیه پیش‌بینی می‌کند که در صورت استفاده از بسته‌بندی جدید، فروش محصولات کمپانی مورد تحقیق ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

4- آزمون فرضیه‌ها

کمپانی تعدادی پیراهن با بسته‌بندی جدید تولید خواهد کرد و میزان فروش در بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا صحت فرضیه آزمون شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید