چگونه با خطاهای موجود در طرح تحقیق مقابله کنیم؟

چگونه با خطاهای موجود در طرح تحقیق مقابله کنیم؟

برای بسیاری از طرح‌های تحقیق بازاریابی شناسایی خطاهای بالقوه موجود در تحقیق یک چیز است و مقابله کردن با این خطاها چیز دیگر. دو روش اساسی برای مدیریت خطاهای بالقوه وجود دارد:

1- حداقل کردن خطاها از طریق افزایش دقت طرح تحقیق
2- اندازه‌گیری یا تخمین خطاها و تاثیر آن‌ها

حداقل کردن خطاها:

دو راهبرد اصلی برای حداقل کردن خطاهای کلی تحقیق وجود دارد. اولی عبارت است از استفاده از طرح تحقیق برای حداقل کردن خطاهای انفرادی که به واسطه مولفه‌های تحقیق پدید می‌آید. دومین راهبرد نیز رابطه‌ و اثر خطاهای انفرادی مولفه‌ها را بر یکدیگر اندازه می‌گیرد. ممکن است زمانی که یک خطا را برطرف می‌کنید، خطای دیگری را افزایش دهید و این به رابطه‌ی موجود بین خطاها با یکدیگر برمی‌گردد. پس به هنگام توسعه‌ی طرح تحقیق باید به حداقل نمودن کلیه‌ی خطاهای تحقیق توجه داشته باشید. به هنگام انجام یک پروژه با بودجه‌ی محدود شاید تصمیم بگیرید که از تعداد نمونه‌ی کمتری استفاده کنید. این تصمیم در صورتی اجرایی و امکان پذیر خواهد بود که بتوانید تکنیک‌هایی را جهت کاهش خطای عدم پاسخگویی یا افزایش دقت فرآیند اندازه گیری، توسعه دهید. چنانچه میزان کاهش در این خطاها از افزایش خطاهای نمونه‌گیری بیشتر باشد، شاهد یک کاهش در کل خطاهای تحقیق خواهیم بود.

اندازه‌گیری یا تخمین خطاها:

تخمین یا اندازه‌گیری خطای انفرادی مولفه‌ها و کل خطاهای تحقیق کار آسانی نیست. البته تئوری‌هایی برای شناسایی و اندازه‌گیری خطاهای نمونه‌گیری وجود دارد، اما برای خطاهای غیر نمونه‌ای هنوز روش معتبری معرفی نشده است و اینگونه خطاها را بیشتر بایستی به روش ذهنی یا قضاوتی تخمین زد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید