برگزاری کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

انسان موجود پيچيده‌ای نيست. مجموعه خلق شده‌ای از پنج بُعد مرتبط با هم است. ابعادی چون جسم، معنويت، شناخت، عاطفه و روابط اجتماعی اصلی ترين بخش‌های وجودی ما را تشكيل مي دهند. پژوهش در رفتار به طور كلی و عوامل ياد شده‌ی مؤثر بر آن به طور اخص محتوای علم روان شناسی را می‌سازند. دردوره كنونی، تحقيقات از حالت كلی نگری در گذشته به جزئی نگری تغيير وضعيت داده اند و جهان اطلاعات روز به روز در حال ارتقاء بينش ما در مورد انسان است. تثبيت نتايج بررسی‌های علمی نيز بالطبع نياز به سازماندهی و انتشار مناسب آنها دارد. كنفرانس‌های علمی فرصتی برای رسيدن به اين هدف را فراهم می‌سازند.از این رو کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی با هدف ارج نهاندن به تلاش پژوهشگران و محققان ارجمند برگزار می‌گردد. از تمامی اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان عزیز دعوت می شود تا با شرکت در این همایش، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه روانشناسی و علوم اجتماعی، به منظور بررسی راهکارهای بهره گیری موثر و کارامد از این دستاوردها و برنامه ریزی لازم در جهت تکامل و توسعه تحقیقات انجام شده و استفاده از آن در جهت توسعه علمی کشور، ارائه نمایند. برگزاری همایش به صورت وب کنفرانس باعث می شود تا پژوهشگران گرامی بدون صرف هزینه های سفر و حضور در کنفرانس، با طیب خاطر بیشتر به تبادل یافته های خود بپردازند.

کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
پوستر کنفرانس سراسری پژوهش‌های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید