مصاحبه چیست؟

مصاحبه فرآیندی است که به شما اجازه می‌دهد تا اطلاعات مورد نیاز خود را به طور مستقیم از پاسخ دهندگان دریافت کنید. مصاحبه‌ها عموماً دو به دو هستند، یعنی یک فرد سوال می‌پرسد و شخص دیگری پاسخ می‌دهد.

از آنجایی که مصاحبه‌ها به مردم وابسته هستند، ایجاد تورش نیز محتمل می‌باشد. برخی مصاحبه شوندگان بر مبنای نگرش خود به پاسخ دهندگان به سوالات پاسخ می‌دهند. عوامل ایجاد تورش در مصاحبه می‌تواند متفاوت باشد: ویژگی‌های جمعیت شناسی مصاحبه شونده: سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، قومیت، مذهب، جنسیت. جنبه‌های روانشناختی: ) ادراک، نگرش، انتظار و انگیزه) و رفتار (خطاهای پرسیدن سوالات، کاوش، انگیزش و ثبت پاسخ‌ها). ماحبه شونده بر اطلاعاتی که در مصاحبه گردآوری می‌شود، تاثیر می‌گذارد. بسته به درجی گرمی یا رسمی بودن مصاحبه، پاسخ‌های دریافتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین مهم است که تعیین کنید که چه فرمی از مصاحبه برای کدام مصاحبه شونده از کارایی بیشتری برخوردار است.

عواملی که بر مصاحبه تاثیر می‌گذارند، شامل موارد زیر خواهند بود:

  • زمینه

شامل شرایط کلی مصاحبه مثل محل برگزاری، ترتیبات فیزیکی، افراد حاضر و غایب، دمای هوا و زمان مصاحبه.

  • محتوا

موضوعی که در مصاحبه در مورد آن بحث می‌شود.

  • ساختار

شامل الگوهایی که در مصاحبه از آن پیروی می‌شود مثل تزتیب سوالات و شیوه پاسخگویی.

  • افشا سازی

میزان تمایل طرفین مصاحبه برای به نمایش خود واقعی‌شان

  • بازخورد

سیگنال‌های زبانی و غیر زبانی که در حین مصاحبه پدید می‌آید مثل لبخند، حرکات ابرو و… . بعضی از این سیگنال‌ها احساسات طرفین مصاحبه را به نمایش می‌گذارند. احساساتی نظیر اعتماد و عدم اعتماد، فهم یا عدم فهم، علاقه مندی، ترس و… .

  • همکاری

میزان تمایل طرفین مصاحبه برای کاهش جنبه‌های رقابتی مصاحبه و همکاری برای دستیابی به منافع مشترک.

  • تضاد

پتانسیل یا ایجاد کشمکش بین طرفین مصاحبه به علت وجود نیازها، تمایلات یا تقاضاهای ناسازگار با یکدیگر.

  • اعتماد

اطمینان به خوب، ارزشمند، قابل باور، اخلاقی و قابل اعتماد بودن رفتار طرف مقابل.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید