معرفی نرم‌افزار Marketing plan pro

Market plan نرم افزاری است که یک ایده سرمایه گذاری را از منظر جذابیتهای بازار و فروش، نیازمندیهای فنی و مهندسی و اجرایی، سودآوری و مطلوبتهای مالی و اقتصادی و سایر المان های سرمایه گذاری همچون سطح خطر پذیری و ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد اما تمرکز تخصصی آن بر مطالعات بازار می باشد. دلیل تاکید بر مطالعات بازار این است که یک ایده سرمایه گذاری در بازار خلق می شود و اصولا خاستگاه سرمایه گذاری کشف و پرورش یک فرصت در بازار است.

نرم افزار Marketing Plan pro از جمله نرم افزارهای تولیدی گروه Ploalto software می باشد که شما را در خصوص تهیه طرح راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا توسعه کسب و کار جاریتان یاری می دهد. این نرم افزار محیطی است آمیخته از بخشهایی که می توان همانند نرم افزار MS  Word واژه پردازی نمود و همچنین محیطی که همانند نرم افزار MS Excel صفحات گسترده و نمودار تولید کرد.

معرفی نرم افزارmarketing plan pro
معرفی نرم افزارmarketing plan pro

یعنی بعنوان مثال در خصوص تقسیم بندی بازار یا market segmentation که یکی از قدمهای مطالعات بازار است شما می توانید در کنار جدولی که تقسیمات بازار مورد نظر شما و اعداد و ارقام و فرمولهای آن را نمایش می دهد توضیحات متنی لازم را نیز اضافه نمایید. در جداول می توانید فرمولها و توابع نرم افزار Excelرا بکار گرفته و همانند این نرم افزار فرمول نویسی نمایید.

خروجیهای منتوع Marketing Plan pro در قالب Word، PDF و Power point را نباید فراموش نمود. همچنین این نرم افزار در هر قدم از بخشهای مختلف مطالعات بازار، مالی و اقتصادی و امثال آن، شما را با تعداد قابل توجهی راهنمایی ها (Wizard) و مثال های گوناگون آموزش و رهنمود خواهد داد. تعداد زیادی نمونه کاوی در کسب و کار های مختلف در کنار کتابهای آموزشی را نیز پی از نصب نرم افزار می یابید.

Business Plan pro دیگر نرم افزار تولید شده این گروه است عملکردی همسان با نرم افزار Marketing Plan pro دارد با این تفاوت کهBusiness Plan pro بر تمامی بخشهای دیگر مطالعات امکان سنجی سرمایه گذاری همچون مالی و اقتصادی نیز تاکید دارد.

منبع : سایت تخصصی مصطفی زمانی

مطالب مرتبط

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.