آزمون و مراحل انجام آن در تحقیقات بازاریابی

آزمون و مراحل انجام آن در تحقیقات بازاریابی

آزمون‌ها به طور گسترده در تحقیقات رفتاری و روانشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آزمون‌های برای سطوح وسعی از پروژه‌ها کاربرد دارند و روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از پروژه‌های تجاری  آزمون‌ها برای ارزیابی محصولات جدید و یا انتخاب شیوه‌ی تبلیغات استفاده می‌شوند.

کلمه‌ی آزمون برای توصیف مفاهیم متعددی به کار می‌رود. اما کارکرد و مفهومی که از آزمون در اینجا مورد نظر ماست این است که آزمون اثر متغیر(ها) را روی خروجی های حاصل شده نشان می‌دهد. در بازاریابی شناسایی متغیرهای اثرگذار به محقق این امکان را می‌دهد تا یافته‌های خود را به طور کاربردی مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب بنگاه‌ها می‌توانند فروش خود را افزایش داده، رضایت مشتریان را تامین کرده و تجارت خود را بهبود و توسعه ببخشند.

به طور کلی دو نوع آزمون وجود دارد: طبیعی و کنترل شده. در آزمون‌های طبیعی فقط به هنگام اندازه‌گیری نتایج مداخله می‌کنیم و بایستی دقت کنیم که آزمایش تا حد ممکن در شرایط طبیعی و ارگانیک انجام شود. اما در طرف مقابل، در آزمون‌های کنترل شده دو نوع مداخله وجود دارد. به این شکل که ابتدا لازم است که حداقل یک متغیر علی برای تحقیق مورد نظر مشخص کنید و دوم اینکه نمونه‌هایی را به طور تصادفی برای تست اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته انتخاب کرده و آزمون را انجام می‌دهیم.

به طور کلی در آزمون‌ها سه نوع متغیر مورد توجه قرار می‌گیرند:

  • متغیر مستقل: این دسته از متغیرها همان‌هایی هستند که اثرشان در آزمون مورد سنجش قرار می‌گیرد. وظیفه آزمون شناسایی نوع و میزان اثر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است.
  • متغیر وابسته: متغیر وابسته در تحقیق متغیری است که با تغییر متغیر مستقل تغییر می‌کند.
  • متغیر فرعی: این دسته از متغیرها در تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار نمی‌گیرند، هرچند ممکن است در نتیجه‌ی آزمون اثر گذار باشند.

آزمون‌ها از طریق یک سری مراحل به هم پیوسته و مرتبط انجام می‌شوند. این مراحل به صورت کلی در نمودار زیر نمایش داده شده اند.

آزمون در تحقیقات بازاریابی

پس از انجام آزمون‌(های) مورد نطر کافیست به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته و سپس گزارش نهایی را ارائه دهیم.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.