مقایسه آمار دانلود در ایران در سال ۲۰۱۵ + نمودار

مقایسه آمار دانلود در ایران در سال ۲۰۱۵ + نمودار

در مطلب پیش رو در راستای تکمیل مطلب آماری قبلی که در آن به مقایسه ی جستجوی کتاب و فیلم در ایران پرداختیم آمار دانلود در ایران در سال ۲۰۱۵ را بررسی می کنیم. در نمودار بالا آمار دانلود آهنگ، دانلود فیلم، دانلود نرم افزار، دانلود کتاب و دانلود بازی که از سایت google trends استخراج شده نمایش داده شده است. اعداد به درصد هستند.  

آمار مربوط به دانلود آهنگ در ایرانآمار مربوط به دانلود فیلم در ایرانآمار مربوط به دانلود نرم افزار در ایرانآمار مربوط به دانلود کتاب در ایرانآمار مربوط به دانلود بازی در ایران

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.