کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)

این مقاله برگرفته از سایت Esomar.org می باشد و توسط دفتر تحقیقات بازاریابی گاتا ترجمه شده است.

معرفی

اولین کد بازاریابی و تحقیقات اجتماعی توسطESOMAR  در سال 1948منتشر شد.این ماجرا بواسطه ی تعدادی از کدهای دیگر که توسط انجمن های ملی و اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شده بود، ادامه پیدا کرد.در سال 1976 ، ICC و  ESOMAR به این توافق رسیدند که به جای استفاده از 2 کد متفاوت بهتر است از یک کد واحد استفاده کنند در همین راستا در امتداد سال 1977 یک کد تلفیقی ازICC ,ESOMAR  ایجاد شد.

این کد در سالهای 1986 و 1994 به روز رسانی شد. با یک تغییر کوچک اسم کد ایزومرICC   به عنوان چهارمین نسخه ثبت شد. ارتباط موثر مابین  مصرف کننده  و تولید کننده ی کالا و خدمات از هر نوع که باشد برای جامعه ی مدرن یک امر ضروری است. متدهای بسیاری در راستای  جمع آوری اطلاعات وجود دارند ، با توسعه و استفاده از تکنولوژی های اینترنتی ، رسانه های تعاملی – ارتباط جمعی و کانال های موجود یک نقش چند جانبه ایفا می کنند. یکی از مهمترین متدهای جمع آوری اطلاعات ، تحقیقات بازار است . این کد شامل تحقیقات اجتماعی ،جمع آوری عقیده ها و نظر سنجی ها است. موفقیت در تحقیقات بازار در گرو اعتماد عمومی است که این اعتماد عمومی از طریق تحقیقات صادقانه و عینی و بدون نفوذ و اعمال نظر بر مصاحبه کنندگان یا آسیب رساندن به آنها میسر می گردد .  انتشار این کد برای تقویت اعتماد عمومی  و توجیح  مجریان پروژه ها در به رسمیت شناختن مسئولیت های اخلاقی و حرفه ای در تحقیقات بازار ،در نظر گرفته شده است. مسئولیت چارچوب خود مسئول برای پیاده سازی این کد طی چندین سال به قوت خود باقی ماند. استفاده  واجرای  کدهایی  با این طبیعت مورد اشاره قرار گرفته اند ودر سرتاسر جهان  به عنوان بهترین تمرین و ابزاری شناحته شده در جهت فراهم کردن یک لایه ی اضافی در حمایت از مصرف کننده پذیرفته شده است.

هدف از این کد

 این کد در ابتدای امر به عنوان یک چارچوب خود مسئول طراحی شد. شایان ذکر است که  ICC/ESOMAR   استفاده از این کد را به جهان پیشنهاد نمودند.استفاده از این کد برای تحقق اهداف  زیردر نظر گرفته  شده اند:

  • جهت تنظیم قوانین اخلاقی که تحقیقات بازار باید دنبال کنند .
  • جهت حصول رضایت عمومی از تحقیقات بازار به واسط ی تاکید بر حقوق و حفاظت هایی که تحت لوای این کد میسرمیشود.
  • تاکید بر نیاز به قوانین و مسئولیت های خاص در حین جمع آوری اطلاعات از کودکان و نوجوانان.
  • جهت حمایت از حقوق و آزادی پژوهش گران که به تحقیق ، دریافت و ابلاغ اطلاعات مشغول هستند.
  • جهت به حداقل رساندن نیاز به تنظیم و وضع قانون دولتی و بین دولتی

مطالب مشابه:
 کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت پنجم)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید