دو دلیل شکست شرکتها چیست و چگونه از آنها دوری کنیم؟

دو دلیل شکست شرکتها چیست و چگونه از آنها دوری کنیم؟

آیا ممکن است که یک سازمان راه بندازیم و همزمان آن را همزمان دوباره خلق کنیم؟

برای یک استراتژیست کسب و کار، توانایی خلاقیت بعد از موفق شدن در یک سازمان یعنی معرفی یک نشانه از یک سازمان بزرگ و متعالی.

در این ویدئو شما به جزییات و بینشی در این باب که چگونه می توان بین ایده آل هایی که تا امروز تصور می کردیم می دانیم و یافتن ایده هایی جدید تعادل ایجاد کرد دست می یابید و بر اینکه چگونه به دو تله از استراتژی های سازمانی گرفتار نشوید تاکید می گردد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.